KCH NKS usporiadal 11.6,11 v Nových Sadoch Klubové Jesenné skúšky stavačov so zadávanim titulu CACT za účasti zahraničných vodičov sa dostavilo na štart 16 ks psov rôznych plemien. Teplé letné počasie a vysoký porast ďateliny preverili pripravenosť jednotlivých jedincov. Náš klub na týchto skúškach reprezentovali dvaja vodiči p. BARANTAL Martin s POI ORAN WK-SB a p. BANÁS Ladislav ml. s POI OWEN WK-SB. 

 

 

Tí, ktorí mali možnosť sledovať prácu naších vodičov a ich psov nechceli veriť vlastným očiam akú precíznu prácu a chuť predvádzali obaja v oboch skupinách. Precízne a rýchle dohľadávky so 100 % odovzdávaním v tej horúčave boli lahôdkou pre oko, precízne vypracovanie stôp a navraty po nich hovorili o dobrej príprave týchto jedincov.

 

 

 

Verím, že obaja budú pokračovať v ďaľšej príprave na ostatné skúšky. Touto skutočnosťou nášmu klubu pribudli i keď p. Banás mal už splnené podmienky do chovu, dvaja noví psy. Pán Barantal sa so svojím psom stal víťazom skúšok so ziskom 246 bodov a titulom CACT a p. Banás získal titul R.CACT obidvom patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu klubu a naších plemien a hodne chuti do ďaľšieho výcviku.  

M.K.