SKPS zorganizoval v Budmericiach na veľmi dobrej úrovni VP za účasti 12 psov. Zastúpenie našich plemien bolo skromné a to 2 pointri, ďalej 1 MDS, 2 NKS, 5 NDS a 2 labrador retrievri. Účasť teda veľmi skromná nakoľko sa týchto skúšok mohlo zúčastniť 20 psov. Najviac ma mrzí slabé zastúpenie angličanov. Čakal som vyššiu účasť. Domáci pripravili terény na veľmi dobrej úrovni, prístupové cesty boli vykosené, jednotlivé pracoviská jasne oddelené - jednoducho urobili veľmi dobrú prácu a teda každý mal rovnaké podmienky na úspešné absolvovanie týchto skúšok. Žiaľ naši dvaja zástupcovia vypadli hneď na prvej disciplíne a to ochota pracovať na hlbokej vode a podobne dopadli i ďalší dvaja zúčastnení. 

 

Tí čo obstáli preukázali dobrú pripravenosť, ktorá sa prejavila hlavne pri disciplíne ,,Stopa zvery na vode", kde všetci až na jedného podali výborné výkony. Podobne obstáli aj pri disciplíne ,,Dohľadávanie zastrelenej kačice". Celkovo dosiahli nasledujúce výsledky - V I. cene obstáli 5, v III. cene 1 a 4 vypadli. U MP obaja obstáli v I.cene. Víťazom medzi stavačmi sa stal NKS Athos z potonskej lúky, ktorého viedol Mgr. Szúnyog Peter s plným počtom bodov a získal CACT. Najlepším malým plemenom sa stal Lab.retriever Godoloi Huncút Vadász Filipó, ktorého viedla p. Anastázia Guzanová a dosiahol v I. cene 105 bodov.

 

 

Počas celého dňa vládla veľmi priateľská a srdečná atmosféra o ktorú sa zaslúžili všetci zúčastnení a hlavne domác , ktorí pripravili i výborný bufet. Bolo síce i niekoľko sklamaní avšak celé podujatie opať potvrdilo, že kynologická rodina je veľká a prežili sme jeden veľmi pekný deň.

 


Rozhodcovia posudzovali v tomto zložení - Mešťánek František, Juhás Ľuboš, Kolenič Ján, Knapp Ľuboš-HR. 

 

 


Na záver by som chcel apelovať na všetkých členov nášho klubu a jeho priaznivcov, aby keď sa chcú zúčastniť akéhokoľvek podujatia, ktoré klub organizuje /JSS, VP, FT a pod./ zaslali včas prihlášky a uhradili štartovné. Všetci dobre vieme koľko času sa stráca keď tieto záležitosti nie sú v poriadku, a komplikuje to i prácu organizátorom nakoľko je potrebné nadelegovať dostatočný počet rozhodcov, zabezpečiť zazverené revíri a pod. Jedným z príkladov je i VP Budmerice. Z vlastnej skúsenosti možem potvrdiť, že v zahraničí pri prvom kontakte s organizátormi sme ako rozhodcovia dostali do rúk kompletnú štartovnú listinu a skúšky mohli po krátkom zahájení prebiehať. Chce to len málo - Včas poslať prihlášku a priložiť úhradu štartovného. Prispeje to ku skvalitneniu a správnemu priebehu skúšok /súťaže/.

Knapp Ľuboš