Výsledky Jesenného field trialu v Bielom Kostole. Postupne doplníme výsledky Klubových skúšok vlôh - T.A.N. a nejaké tie fotky.
Posudzovali: Knapp Ľuboš, Konečný Marián, Juhás Ľuboš
Počasie: slnečné
Organizácia skúšok: výborná
Úroveň psov: veľmi dobrá
Zazverenie revíru: výborné pernatou zverou

Zhodnotenie práce psov :

Derby - Sólo

1. Rozbeh
Jessica Gigi Scandiaca, pointer, 9.12.2010, vodič Hazuchová Anna
10 mesačná suka rýchleho, menej systematického hľadania, chvíľami mimo kontaktu s vodičom, s častejšími otočkami dolu vetrom. Pohyb aj vystavovanie v štýle plemena, držanie hlavy mierne nad úrovňou hlavy. V 8 minúte vystavuje pernatú, postupuje, po výstrele korektná, kľud pred zverou s výraznou podporou vodiča, v 15 minúte opäť vystavuje pernatú, kľud pred zverou opäť s výrazným nátlakom vodiča. Hodnotenie: „dobrá“ – 8 bodov.

Derby – páry

2. Rozbeh
Jamal Gigi Scandiaca, pointer, 9.12.2010, vodič Kvasňovský
10 mesačný pes rýchleho, nevyváženého, menej systematického hľadania, častejšie točí dolu vetrom, v pohybe by mohol byť typickejší, hlava nesená pod úrovňou chrbta, v dobehu (partner Anita Richard Slovakia) vystavuje pernatú, kľudný pred zverou aj po výstrele. Hodnotenie: „dobrý“ – 7 bodov.
Alademma Jojo, 29.8.2009, vodič Gyepes Marián
Beh ukončený v 8 minúte, nakoľko sa nám pes nedostal do hľadania, hľadanie veľmi krátke, netypické pre plemeno. Hodnotenie: „neobstál“.

3. Rozbeh
Everlasting Love redder, 1.12.2009, írsky bielo-červený seter, vodič Korcián Jan
Suka kratšieho, pomalšieho, jednostranného hľadania, často naviazaná na partnera, pohyb príslušný plemenu, počas hľadania nenachádza pernatú, hodnotenie: „neklasifikovaný“
Anita Richard Slovakia, 28.11.1009, pointer, vodič Čajkovič Roman
Suka veľmi rýchleho, viac jednostranného hľadania s veľmi dobrým využívaním vetra, vpravo častejšie točí dolu vetrom, pohyb príslušný plemenu, hlava prevažne pod úrovňou chrbta, v dobehu (partner Jamal gigi Scandiaca) 1 x vystavuje pernatú s korektným kľudom pred zverou aj po výstrele, no nakoľko nesekundovala vystavujúcemu partnerovi, hodnotenie: „neobstál“.

Field Trial – Sólo

4. Rozbeh
Sáregresi Cupido´s Arrow, 26.2.2006, pointer, vodič Peter Rédey
Pes systematického hľadania, na pravej strane s otočkami dolu vetrom, hľadanie by mohlo byť rýchlejšie a pohyb typickejší pre plemeno, počas skúšobnej doby nenachádza pernatú, hodnotenie: „neklasifikovaný“

Field Trial – páry

5. Rozbeh
Csillaghegyi Foltos Iphigenia, 13.5.2007, pointer vodič Ignácz Judit
Hľadanie rýchle, systematické, pohyb príslušný plemenu, hlavu by mohla nosiť vyššie, 1x veľmi dlhé postupovanie, s podporou vodiča, bez preukázania zveri , následne opäť vystavuje, postupovanie opäť s nátlakom vodiča až po zver, korektná pred zverou aj po výstrele, hodnotenie: „veľmi dobrá“ – 11 bodov.
Atrei z Tomaníkových vŕškov, 26.11.2005, gordon seter, vodič Pjatek Slavomír
Priestranné, rýchle hľadanie v štýle plemena, s výborným pohybom a držaním hlavy, vyráža zver, hodnotenie: „neobstál“.

6. Rozbeh
Lara Jay Slovak Base, 20.5.2008, írsky seter, vodič Sojková Dagmar
Hľadanie systematické, rýchle, s výborným pohybom, nosenie hlavy by mohlo byť lepšie, značí a následne vyráža pernatú, hodnotenie: „neobstál“
(ako partner bez hodnotenia je pridelený GS Atrei z Tom. vŕškov, ktorý počas hľadania robí korektný bod na pernatej, s preukázaným kľudom pred zverou aj po výstrele).

Za rozhodcovský zbor spísal Maroš Konečný