Tak ako každý rok i v tomto roku SKPS usporiadal v revíry Parná Biely Kostol hore uvedené KJSS. Za veľmi pekného jesenného počasia nastúpilo z 20 prihlásených psov 19 na štart. Zloženie plemien bolo nasledovné : 9 ks NKS, 2 ks MKS, 1 MHrS,1 ks ČF, 2 ks WS,1 ks AS,1 ks GS,1 ks POI 1 ks IS.

 

 

 

 


Vzhľadom na počet psov boli hl. rozhodcom vytvorené tri skupiny na preskúšanie aby bol dodržaný skúšobný poriadok. V prvej skupine od čísla 1 do 6 posudzoval p. Kolenič J. a p. Mgr Kováčik I. v druhej skupine od 7 do 12 posudzoval p. Gašparovič F. a p. Knapp L. a tretiu skupinu kde bežali naše plemená p. Dugovič I.a p. Juhás L.
Ideálny vietor veľmi dobré krytiny a dostatok zveri boli reálnym predpokladom úspešného ukončenia každého jedinca a malo to byť pre divákov peknou podívanou a však nesplnili sa nám našé prognózy nakoľko výkony psov boli na veľmi nízkej úrovni ak ku tomu prirátam úcast našich plemien je to pre mňa sklamaním, pretože štartovali iba štyria. Je potrebné sa nad týmito aspektami zamyslieť, či budeme naďalej vynakladať námahu a financie týmto smerom a hlavne mám obavy aby to našich obetavých členov v PZ neunavilo, pretože dnes vybaviť revír už nie je jednoduché a bude to čím ďalej tým horšie.

 

 

 

Ku samotnému hodnoteniu výkonnosti všetkých plemien asi nasledovne : z 9 NKS skončili 2 ks v I. c 6 ks skončilo v III. c. 1 ks neobstál slabinami boli vystavovanie, prinášanie vlečenej zveri, u MKS 1ks obstál v I. c ,1 ks v III. c skrz vystavovanie 1 ks MHrS odstúpil. 1 ks ČF ukončil v I. c. u 2 ks WKS 1 ks skončil v I.c 1 ks neobstál skrz vystavovanie.

 

 

Našé plemená podľa plemien mali smolu v týchto disciplínach GS, ktorý v začiatkoch podal celkom dobré výkony neskúsenosť vodičky, ktorá pri dohľadávke srstnatej psa, ktorý išiel ju brať upískla ku sebe a tým ho prakticky pomýlila a po ďalšom vyslaní psík vystavil krásne ďalšieho zajaca a samozrejme si ho preštval čím mu vypršal stanovený časový limit a neobstál. Ďaľším naším reprezentantom bol POI, ktorý do poslednej disciplíny mal 220 b. a prinášanie kačice z hlbokej vody aj pri enormnej námahe vodiča, ktorý skúsil aká je voda chladná sa mu nepodarilo ukončiť tieto skúšky ak by mu to bolo vyšlo bol by absolútnym víťazom, IS ukončil úcinkovanie na prinášaní teplej zveri. Ale na záver po tých smutných výkonoch pre nás všetkých najväčším potešením a ponechali sme emócie neúspešnosti bokom bolo, že víťazom týchto skúšok myslím si že i prvý krát sa stala suka AS KOBRA BELLA DALMATINSKÁ ktorú viedol náš výcvikár p. ADÁMEK Martin, čím prelomil šnúru slabších výkonov ostatných našich plemien osobne mu srdečne gratulujem za jeho obetu jak vo výcviku tak v snahe v PZ.

 

 

 

Na záver našej kynologickej sezóny mi dovoľte aby som sa poďakoval všetkým organizátorom našich akcií a hlavne ako som pri vyhlasovaní výsledkov povedal osobne ešte raz patrí vďaka PZ Parná Biely Kostol na čele s jeho predsedom p. Adámkom Jozefom so všetkými jeho členmi, ktorí nám vždy pripravili pohostinnosť jak v teréne tak na zariadení a budem rád ak ich elán pochopenia bude naďalej.Hl. rozhodca Marian Korič.