Veľmi dobre pripravený 2dňový MFT. Mali sme možnosť vidieť veľmi nádejných mladých psíkov, ktorí predviedli hľadania a štýl typický pre plemeno, dobré nesenie hlavy a len smola, alebo chyby vyplývajúce z vlastnej neskúsenosti a neskúsenosti vodičov ich pripravili o absolvovanie FT. Môžeme však s potešením konštatovať, že mladí sú veľmi nádejní a svojim vodičom a nám všetkým predvedú v budúcnosti výborné výkony.
 
 
MFT Malženice 14.-15.4.2012-Výsledky.
Dňa 14.4 sa zúčastnilo 12 ang.stavačov a 3 kontinentálny.
Derby sólo: Jambo gigi Scandiaca-POI.-Dobrý 7 bodov,Hanincová
Mia Jay Slovac Base -IS -Dobrá 6 bodov,Sojková
Dospelý páry:Csillaghegyi Foltos Ifigenia/Rozi/-Dobrá 10 bodov,Ignácz Judit/Maďarsko/
 
Dňa 15.4 sa zúčastnilo 17 ang.stavačov a 5 kontinentálnych.
Derby sólo-ACORA Richard Slovakia-V.D 15 bodov,Weiss Filip
Independent Edd Scandiaca-V.D 12 bodov,Zattovics Roman
Jasmine Gigi Scandiaca-Dobrý 8 bodov,Gigler Michal
Derby páry-Jamal Gigi Scandiaca-Dobrý 6 bodov,Kvasňovský Maroš
Dospelý sólo-Chocolate Ellie Scandiaca-V.D 15 bodov,Zattovics Roman
Dospelý páry-Csillaghegyi Foltos Ifigenia/Rozi/-V.D 15 bodov,Ignácz Judit/Maďarsko/.
KOntinentálny-Uno z Potônskej lúky-Výborný 17 bodov,Takács Zsolt
Hasan Max Zoani-V.D 12 bodov,Čech Michal
 
T.A.N-Zara Otis z Holubické stráňe,obstála,Benkovská Naďa
Tiszatómenti Otarda,obstála,Dugovič Ivan
 
Luboš Knapp, hl. rozhodca