Za ideálneho jarného počasia sa konal už tradične v PS Dunajská Lužná hore uvedený NFT. I keď nám skočilo do jeho uskutočnenia hodne negatívnych vecí /porasty, zákaz vstupu, snem OkO SC a iné/ presto všetko sa uskutočnil. S účasťou na akú sme boli zvyknutí som nebol moc nadšený, ale v športe to už dnes tak chodí. Rozhodcovský zbor v zložení p. Mešťánek ,p. Mgr. Balogh, p. Korič a p. Adámek si rozdelili 11 štartujúcich psov do nasledujúcich skupín, skupina Kontinentálnych 4 ks z toho 1 ks NDrS 2 ks NKS 1 ks MKS a 2 ks GS a 1 ks POI ,ktorí štartovali prevažne sólo tieto jedince posudzovali p.Mešťánek s p.Mgr.Baloghom v tejto skupine som bol dosť sklamaný nakoľko Kontinentálne stavače nám museli ukázať ako majú psy pracovať.
Št. č. 1. - HASSAN Max Zoani - MKS – vodič Čech Michal – pes hľadá v štýle plemena, dobré držanie hlavy,s rýchlym systematickým hľadaním v nastavenom čase preukazuje znovu svoje kvality k záveru behu pevne vystavuje, štýlovo pekne postupuje k jarabice po jej vzlietnutí urobí niekoľko krokov preto je hodnotení 15 b. veľmi dobrý.
 
Št. č. 2. - CYLKA Boncov majer - NDrS – vodič Holenyi Štefan - suka kratšieho a pomalšieho hľadania nedošla do zveri nebola klasifikovaná.
 
Št. č. 3. HARDI od Gložiniča – NKS - vodič Kovács Jozef – pes hľadá v dobrom tempe, dostatočne ďaleko, držanie hlavy na úrovni chrbáta v 3 min. vystavuje bez preukázania zveri, v poslednej minute vystavuje jarabicu postupuje a po vzlietnutí a výstrele sa správa korektne hodnotený 14 b.veľmi dobrý.
 
Št. č. 4. JOLA Plameny pas – NKS - vodič Nagy Zoltán - pekná prezentácia štýlu NKS, rýchla priestranná systematická práca, dobré nosenie hlavy v 3 min. korektný bod až do konca behu pokračuje vo výbornom výkone hodnotená 18.b.výbor
 
Št. č. 5. BAŠKA Pointra – POI - vodič - Okapec Ladislav - pes nepripravený na tento typ skúšok, hľadá nesystematicky, prerušovane, 3 x vystavuje na prázdno – neobstál.
 
Št. č. 6. SANNY Fransto – GS - Mgr. Pjateková Kristína - suka začína hľadať v dobrom tempe nie však ďaleko v 3 min. v dobrom vetre nezareagovala na bažanta, po 6 .min. stráca tempo v hľadaní preto neuspela.
 
Št. č. 7. ATREI z Tomaníkových vŕškov – GS - Mgr. Pjatek Slavomír – pes vykazuje výborný štýl, systematické hľadanie, vysoké držanie hlavy, v 5 min.vystavuje bažanta, po vzlietnutí a výstrele ho preženie, za túto výcvikovú chybu je hodnotený CQN.
 
Zbývajúcu skupinu 2 ks POI a 2 ks IS hodnotili p. Korič a p. Adámek.
 
Št.č.8.JUMBO Gigi Scandiaca-POI-vodič-Ing.Hanincová Anna-pes začína hľadať temperamentne,me-
nej systematicky,držanie hlavy striedavo nižšie,pomerne slabá spolupráca s vodičkou,poslušnosť
veľmi slabá,v 7.min nevládze sústavne zaľahuje odmieta hľadanie preto neobstál.
 
Št. č. 9.TISATOMENTI Otarda – POI - Dugovič Ivan - suka dobrého hľadania s využívaním vetra, dobré tempo, veľmi dobrý štyl s držaním hlavy, spolupráca s vodičom dobrá, poslušnosť musela byť s podporou, kľudy dobré, otáčky v pravo 2 x doluvetrom, s výborným kľudom po rane, vystavovanie pevné s výborným postupovaním hodnotená 11.b. veľmi dobrá.
 
Št. č. 10. MIA Jay Slovak Base - IS - vodička Mgr. Sojková Dagmar - suka s pomerne dobrým hľadanim pre plemeno v dobrom štýle, držanie hlavy na úrovni chrbátu, spolupráca s vodičkou slabšia, kľudy slabé naväzujúce na poslušnosť, v 9. min. mala možnosť 3 x vystavit pokaždý raz štvala preto neobstála.
 
Št. č. 11.PENNY Meškov dvor – IS - vodička Dubovská Barbora - suka vlažnejšieho hľadania, štyl dobrý, nízke držanie hlavy, spolupráca s vodičkou slabšia v 6. min. mala možnosť vystaviť bažanta miesto toho ho nohou hladkala a otáčala preto neobstála.
 
Na záver i keď sme si museli poradiť sami s vyhodnotením nakoľko ako som uviedol domáci mali povinnosti na Sneme OkO je treba poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto NFT, tak isto by som si prial aby spolupráca medzi rozhodcami bola korektnejšia, nakoľko výraz „NAČO VYPISOVAŤ PRÁCU JEDNOTLIVÝCH PSOV, TO SA NIKDE VO SVETE NEROBÍ“ je pre nás neprijateľný, pretože i touto formou informujeme neprítomnú členskú základňu o činnosti.
 
Z dostupných informácii spracoval Korič M.