Čelné  umiestnenie jednotlivých psov Vám v priebehu dvojdňového  MFT v Malženiciach uviedol HR na stránke, tím ktorí sa nemali možnosť zúčastniť akcie chcem aspoň čiastočne priblížiť jednotlivé výkony  psov.
V prvý deň nastúpilo  do triedy Páry  6  psov:
Št.č.1. Csillaghegyi  Foltos IPHIGENEIA  Rozi  s vodičkou  Judit Ignácz z Maďarska
Hľadanie so širokým záberom s otáčkami proti vetru, výborný pohyb, štýl zodpovedajúci plemenu, dobré nosenie hlavy s výbornou  spoluprácou s vodičkou s výbornou pokojnosťou pred zverou a po výstrele.  2x  vystavila na prázdno, ďalší krát  pevné vystavenie v štýle plemena, nemala  možnosť  sekundovať hodnotená   10 b. známkou DOBRÁ. Plemeno POI.
Št.č.2. LARA Jay Slovak Base s vodičkou Mgr.Sojková Dagmar
hľadanie krátke, pomalé, nesystematické prerušované s dobrým nosením hlavy, s dobrou poslušnosťou, nesplnila podmienky štýlu a pohybu pre dané plemeno preto bola NEOBSTÁLA. Plemeno IS.
Št.č.3. DOBIE z Tismeníc-s vodičom Lackovič Robert
hľadanie menej systematické,chvíľami  ukazuje štýlové hľadanie, veľmi  dobré nosenie hlavy, postupom  času  skracuje a prerušuje hľadanie. Preukázala kľud pred srstnatou, v časovom limite nenašla zver preto bola hodnotená NEKLASIFIKOVANÁ. Plemeno POI.
Št.č. 4. Saregresi Cupido ARROV – Rédey Peter
hľadanie krátke, nesamostatné, pomalé, držanie hlavy dobré, nemá pohyb v štýle plemena, spolupráca s vodičom dobrá tak isto preukázal pokoj pred srstnatou v hodnotení  NEKLASIFIKOVANÝ. Plemeno POI.
Št.č.5. Saregresi Galant  LAD - Dr.Bencze Attila
hľadanie priestorné, systematické, rýchle a samostatné s dobrým nosením hlavy. Spolupráca s vodičom až do najdenia zveri veľmi dobrá, po navetrení bažanta vyráža a prenasleduje a dostáva sa mimo vplyvu vodiča preto hodnotený NEOBSTÁL. Plemeno POI.
Št.č.6. JAMAL  Gigi Scandiaca - Kvasńovský Marian
hľadanie a využívanie terénu so širokým priestorným  a systematickým hľadanim v predpísanom tempe, pohyb v štýle plemena  s výborným nosením hlavy. Dobrá spolupráca s vodičom aj poslušnosť až po vylučujúcu chybu - začal preháňat pernatú. Hodnotený NEOBSTÁL. Plemeno POI.
 
Trieda Derby nastúpilo 5 psov.
Št.č.1. JESICA Gigi Slovakia - Hazuchová Anna
hľadanie pomerne dobré v štýle plemena s dobrým nosenim  hlavy, nenachádza zver 1  x  mimo vplyvu preto NEOBSTÁLA. Plemeno POI.
Št.č. 2. JUMBO Gigi Scandiaca - Ing.Hanincová Anna
dobré využívanie terénu, slušný systém, široký záber, dobré nosenie hlavy, rychlé hľadanie v štýle plemena. Pomerne dobrá poslušnosť  v kontakte s vodičom. Po vystavení  a výstrele  vyráža za bažantom avšak na povel sa vracia, preto bol hodnotení známkou  7.b  DOBRÝ.  Plemeno POI.
Št.č.3. MIA Jay Slovak Base - Mgr.Sojková Dagmar
pomerne dobré hľadanie s dobrým systémom, dobré nosenie hlavy, pohyb v štýle plemena, slabšie kľudy  pred pernatou, na povel vodičky sa však vracia. Vystavenie pevné v štýle plemena. Hodnotená  6.b. DOBRÁ. Plemeno IS.
Št.č.4. ACORA Richard Slovakia - Weis  Filip
hľadanie dobré,slušný systém využívanie vetra, štýlový  pohyb s dobrým nesením hlavy a však  5 x vystavuje na prázdno preto hodnotená NEOBSTÁLA. Plemeno POI.
Št.č.5. JASMINE Gigi Scandiaca - Weis Filip
Hľadanie rýchle, systematické vytrvalé, ďaleké v štýle plemena s  výborným  nosením  hlavy vo vymedzenom čase  nenašla zver, preto bola  NEKLASIFIKOVANÁ.
 
Trieda   T.A.N. nastúpili 2 psy.
Št.č.1. ZARA Otis z Holubické stáne - Benkovská Naďa
hľadanie s využívaním vetra dobré, pohyb v štýle plemena, držanie hlavy na úrovni chrbátu, spolupráca odvíjajúca sa z poslušnosti slabšia mala možnosť vystaviť začala štvať a dostala sa mimo vplyvu preto NEUSPELA. Plemeno GS.
Št.č.2. FANY z Kobilníc - Lackovič Robert
suka rýchleho štýlového hľadania s dobrým nosením hlavy, slabšej spolupráci s vodičom a tým sa odvíjajúcej horšej poslušnosti, mala možnosť vystaviť pernatú, ktorú ďaleko štve, viackrát zdvihne, preto  NEUSPELA. Plemeno POI. 
 
V spolupráci s rozhodcami spracoval Korič.