Slovenský klub pointrov setrov na základe plánu práce uskutočnil v Bielom Kostole hore uvedený FT. Za pomerne dobrého letného počasia bola účasť psov dá sa povedať pomerne slabá - štartovalo 12 psov. Kategorie štartov boli nasledovné : Derby -sólo 4 psy v pároch štartovali 3 psy a v T.A.N. 5 psov.
Zloženie plemien : GS- 1 ks , AS- 3 ks , IS-3 ks a POI - 5 ks .
DERBY SÓLO :
Štart. č. 1. MONA Somola – POI vodič Ing. Konečný M. - Suka pekného priestranného hľadania s dobrým tempom a nosením hlavy, občas zabehla za vodiča, dobrej spolupráci s vodičom v 4 min. vystavuje prepelicu na krátko po vzlietnutí a výstrele absolutne kľudná hodnotená 15.b. VD.
 
Štart. č. 2.ALADEMA Jojo –POI vodič Adámek M.- S počiatku pes nezaberal dosť priestoru ako náhle sa dostal do tempa bolo hľadanie veľmi dobré v štýle plemena s dobrým nesením hlavy s dobrým kontaktom s vodičom v 3 min. vystavuje bažanta s výborným postupovaním po výstrele kľudný hodnotený 14 b. VD.
 
Štart. č. 3. AIREEN Cabalia – POI vodička Madlenáková Naďa suka pomerne dobrého hľadania s dobrým nosením hlavy v 10 a 12 min. sa vzdialila od vodičky, ale vždy sa včas vrátila, počas celého behu nenašla zver preto nebola klasifikovaná.
 
Štart. č. 4. ERWIN z Mešínske hájovny - POI vodič Kubíček M. pes pomerne dobre začal v štýle plemena v 3 min. narazil na zajaca, ktorého ďaleko štval a nevrátil sa do limitu preto NEOBSTÁL
 
PÁRY :
Štart. č. 5. EIMEE od Mlazovické tvrze – AS vodička Ing.Votrubová J. - suka bežala v páre so sukou ERNY od Mlazovické tvrze štr. č. 6 vodič Fardhonc M. obaja jedinci predviedli pekné hľadanie v štýle plemena v 5 min. Eimee vystavila zajaca, ktorého Erny prehnala. V 7 min. EIMEE vystavila bažanta ERNY mala možnosť sekundovať čo nevyužila, po peknom postupovaní EIMEE vyrazila a po výstrele prehnala bažanta na základe tohto momentu beh bol ukončený a obaja jedinci boli hodnotení NEOBSTÁLI.
 
Štart. č. 7. FAI Leslie Leven – AS - vodička Ing. Votrubová J. nakoľko táto suka nemala v pári partnera rozhodcovia jej pridelili POI Monu Somolu. AS nebehala v štýle plemena, počas behu často stopuje, držanie hlavy nezodpovedá štýlu plemena v 6 min. vystavuje bažanta v štýle plemena pomerne pekne postupuje po vyletení a výstrele ho prenasleduje a následne chytí, preto NEOBSTÁLA.
 
T.A.N. : na uvedenú skúšku sa prihlásilo 5 psov z toho 3 IS ,1 POI a 1 GS
Štart. č. 8. BEN z Jastrabieho lesa – GS - vodička Drozdová B. pes výborného hľadania s výborným využívaním terénu a vetra s vynikajúcim pohybom a štýlom, vynikajúcim nosením hlavy už som dávno nevidel tak elegantný pohyb a rýchlosť GS, horšia však bola spolupráca psa s vodičkou pes po navetrení bažanta pevne nevystaví a vyráža a následne štve a chytá preto NEOBSTÁL.
 
Štart. č. 9. FLANNAN´S Autumn leaf – IS - vodička Ing. Šlachtová D. suka slabšieho hľadania nezodpovedajúceho pohybu a štýlu pre dané plemeno horšie nosenie hlavy, s dobrou spoluprácou s vodičkou mala možnosť vystaviť bažanta čo nesplnila preto bola hodnotená NEOBSTÁLA.
 
Štart. č. 10. COPPERI´S Magie Glimmer – IS - vodička Gloneková B. suka s najslabším hľadaním o pohybe a štýle nemožno hovoriť nízke nosenie hlavy, sústavne si overuje diery v pôde spolupráca s vodičkou bola nulová hlavne na záver kedy sa nedala pripútať.
 
Štart. č. 11. MARBL z Měšínske hájovny - POI - vodič MUDr. Chabroň M. Suka dobrého hľadania s horším využívaním terénu, s dobrým pohybom a štýlom i dobrým nosením hlavy, spolupráca by mohla byť lepšia, mala možnosť vystaviť bažanta, ktorého len jemne zarazila a následne hneď vyrazila a štvala preto bola hodnotená NEOBSTÁLA.
 
Štart. č. 12. GARDEN Sta ´s Irish Toffifee vodič Ing. Chudý K. Suka začala veľmi pekne hľadať využívať terén a vietor mala velmi dobrý pohyb na IS štýl a držanie hlavy bol zodpovedajúci plemenu po dlhej dobe som si zgustol po túto fázu na IS. Horšie bolo vystavenie mala možnosť vystaviť čo nesplnila a štvala a chytila preto NEOBSTÁLA.
 
Oproti vľaňajšiemu roku výkony psov na T.A.N. sú veľmi slabé nakoľko vlani z 9 psov 7 uspelo, pritom všetci mali vlani výborný pohyb a tí čo uspeli aj výborné vystavenie. Ak chce niekto uspieť musí jeho pes štýlovo behať a spontánne vystavovať ostatné veci vieme v norme tolerovať.
 
Korič M.