47. ročník Memoriálu Jozefa Kadleca - 8.- 9. septembra 2012 konaný v Dargove

Najvyššia všestranná súťaž stavačov na Slovensku – Memoriál Jozefa Kadleca - po problémovej realizácii nakoľko OkO Dunajská Streda odmietla túto vrcholnú súťaž a vďaka nadšencom na východe ktorí mali naplánovaný XI.ročník Pohár Zemplína ako Memorial Klaudiusa Lukáča sa podujali v tom istom období zrealizovať aj MJK.
 
Na MJK sa prihlásilo 18 stavačov, ktorí aj nastúpili, zastúpenie plemien bolo nasledovné: 2 WKS, 1 MKS, 3 ČF, 10 NKS, 1 SHS, 1 NDrS. Všetci čo sme boli prítomní sme jednohlasne konštatovali, že tento Memoriál sa podarilo východniarom zorganizovať na veľmi dobrej úrovni po všetkých stránkach za čo im patrí vďaka. Medzi štartujúcimi vodičmi bolo až 7 účastníkov z východného Slovenska, čo doteraz na MJK ešte nebolo.
 
Výkony psov boli dobré nakoľko súťaž ukončilo 13 účastníkov. Pre náš klub to moc potešiteľné nebolo nakoľko sme tam nemali ani jedného zástupcu. Štyria psy skončili v I.c., päť skončilo v II.c. a štyria v III.c.
 
Výsledky 47.ročníka MJK boli nasledovné:
 
1. Cell zo Šurianskeho kopca, NKS, v. Banás Marek I. cena 476 b., CACT, Všestranný víťaz SR.
 
2. Brit zo Šurianskeho kopca, NKS, v. Banás Otto st. I. c. 463 b., R.CACT
 
3. Hope z Dropieho dvora, NKS , v. Skladan Gabriel., I. c., 463 b., najlepšia práca v lese.
 
4. Pira Kořenice, NKS, Banás Ladislav st., I.c.458 b. , najlepšia práca na poli
 
5. Eso Cerohz A+P, ČF, v. Záhorec Pavol, II.c. 451 b.
 
6. Alexa spod Agátov, NKS, v. Banás Ladislav ml., II.c. 446 b.
 
7. Bart z Weitovho lomu, MKS, v. Holický Ondrej, II.c. 438 b.
 
8. Adar Tribečské vrchy, ČF, v. Herák Juraj, II.c 432 b.
 
9. Brutus z Tomešova dvora, NKS, v. Ing.Telepún Jozef, II.c., 413 b.
 
10. Tristan Fantastic of Miki, NDrS, v. Cibuľa Ján III.c. 447.b.
 
11. Flora z Hušťaka, NKS, v. Maskaľ Milan III.c. 430 b.
 
12. Chrumka Dru-Wyd, v.MVDr. Kriek Radomír, III. c. 416 b. najlepščia práca na vode
 
13. Tashi Vapec, ČF, v. Ing.Štefančík Michal, III.c. 365 b.
 
 
16. ročník Memoriálu Kolomana Slimáka konaný 22. - 23.9.2012 v Nitrianskej Blatnici
 
Obdobná situácia bola v realizácii uvedeného Memoriálu nakoľko PZ Alekšince z technických príčin uvedenú akciu nemohli uskutočniť /nedostatok vody a porasty/. Vďaka pochopeniu členov v PZ uvedenej obce ktorí ku koncu augusta umožnili VSS pre klub NKS sa mohol MKS u nich uskutočniť.
 
Prihlásených bolo 21 psov na MKS dostavilo sa však iba 18 v skladbe plemien bolo : 9 NKS, 3 ČF, 2 NDrS, 1 POI, 1 WKS, 1 MKS a 1 AUV. Pre náš klub bolo malým potešením že na tejto medzinárodnej súťaži máme aspoň jedného zástupcu s vodičom Mgr. Bednárom zo zahraničia sa súťaže zúčsatnili vodiči z ČR.
 
Podrobné výsledky si môžete pozrieť z výsledkovej listiny.
 
Mgr. Bednárovi ďakujeme za reprezentáciu.
 
Marián Korič