Harmonogram naplánovaných našich  akcií  v r. 2012 uzatvoril  hore uvedený  JFT, ktorý bol pokračovaním predchádzajúceho dňa. Potešiteľný bol pohľad na prichádzajúcich účastníkov so svojimi psami pretože sme mali obavy oproti JSS. Počet 18 vodičov bol dobrou predzvesťou v zápolení v priebehu dňa. Zloženie plemien bolo nasledovné AS - 4, IS -2, GS -1, POI – 7, NKS – 3, MMS – 1. Pre mňa bolo príjemným  prekvapením počet AS.
Jednotliví vodiči prihlásili svojich psíkov do nasledovných tried:  trieda FT páry sa prihlásilo 6 psov z toho 3 POI, 2 IS, 1 AS. Trieda FT sólo 3 psy z toho 1 AS, 2 POI túto skupinu posudzovali p. Nagy Z. a p. Adámek M.
V triede derby sólo boli prihlásení 2 psy z toho obaja POI, v triede T.A.N. štartovali 3 jedinci z toho 2 AS a 1 GS a triede kontinentálnych stavačov 4 psy z toho 3 NKS a 1 MMS túto skupinu posudzovali p.Korič M. a  p. Juhás L.
 
SKUPINA DERBY SÓLO:
ATOS Richard Slovakia (POI) s vodičom Mezovským Matejom - skúsená dvojica začala vo veľkom štýle so širokým záberom dobrým nosením hlavy, s dobrými otáčkami proti vetru bez usmerňovania psa v 6 min. vystavuje pevne pernatú na veľkú vzdialenosť po príchode vodiča, ktorý šiel s kľudným krokom pes výborne postupoval kľudný po rane v behu pokračuje naráža na stopu zajaca, ktorý po rane vyskočil hoci ho pes nevidel sa nasádza na ňu a nevrátil sa do stanoveného času preto NEOBSTÁL.
Alademma JOJO (POI) s vodičom Ing. Gyepesom Mariánom PhD. začal pomerne dobre dostal sa do tempa avšak viac krát nám obišiel pernatú bez toho aby ju zaevidoval  následne mu vyskočil zajac, ktorý ho vyprovokoval ku štvaniu tak isto sa nevrátil do limitu preto NEOBSTÁL.
Čo sa týkalo kontinentálnych stavačov všetci mali dobrý štýl nosenie hlavy niektorí pevné vystavenia na srstnatej s preukázanými kľudmi, iní vystavenia na prázdno hoci počuli pred sebou pernatú do časového limitu ju nenašli preto NEOBSTÁLI. Podľa môjho pohľadu mnohí šli ako na vychádzku, postávali na mieste neviem načo ?! veď aj pri love postupujeme sústavne.
 
SKUPINA T.A.N. :
ELLIOT Morrison (AS) s vodičkou sl. Paulíkovou začal veľmi špatne hneď v úvode, postáva hľadá myši zlé nosenie hlavy vôbec sa nedostal do pohybu preto NEOBSTÁL.
DANTE Dvorce (GS) s vodičkou Ing. Mikulinovou A. 8,5 mesačný psík ešte nevedel čo majiteľka od neho požaduje nakoľko ho má veľmi krátku dobu tak isto NEOBSTÁL.
EASTER Morrison (AS) s vodičom Sabom Viktorom z Divína bol pre nás príjemným prekvapením ako náhle ho vodič vypustil. Pes v momente nasadil výborné tempo, ktoré mu vydržalo počas celého behu zodpovedajúce plemenu, výborne využíva vietor má dobrú poslušnosť pri narazení na pernatú ju pevne vystavuje na pokyn vodiča výborne postupuje kde vynikajú jeho vlajky pred zverou a rane kľudný preto   OBSTÁL.
Na margo tohto vodiča musím povedať, že je pravým dôkazom aj s  Ing. Filipom, že Angličania sa dajú pripraviť aj  v oblastiach kde je nedostatok drobnej zveri je potrebné len chcieť hlavne to platí pre našich členov, ktorí držia IS tu platí to staré “kto chce hľadá spôsoby, kto nie hľadá dôvody“ nechcem tým niektorých obetavcov uraziť, ale tak to je.
 
SKUPINA FT PÁRY:
1. pár:
MIA Jay Slovak Base (IS) vod. Mgr. Sojková D - od začiatku behá na krátko, často zastavuje, nedostala sa do tempa preto NEOBSTÁLA.
JULIE z Mešínske hájovny (AS) vod. Nukovič P.- suka nasadila výborné tempo, má priestranné hľadanie, využíva terén v 3 min. vyráža jarabice nedá sa privolať preto NEOBSTÁLA.
2. pár: 
JESSICA Gigi Scandiaca (POI) vod. Hazuchová A. - od vypustenia nasádza výborné tempo, horšia je v systéme hľadania, držanie hlavy je výborné priznáva partnerovi, počas časového limitu nenašla zver preto nebola klasifikovaná.
Csilaghegyi Foltos Iphigeneia "Rózi" (POI) - vod. Ignacz J.- suka nasadila vynikajúce tempo v štýle plemena, trochu menej systematické v 5.min vystavuje jarabice, po vzlietnutí a rane kľudná, v 7 min. vystavila 1x na prázdno, počas behu 2 x ukázala kľud na srstnatú za túto prácu bola hodnotená  VEĽMI DOBRÁ   14.b. a stala sa Víťazom JFT.
3. pár: 
LARA Jay Slovak Base (IS) vod. Mgr. Sojková D. - od počiatku hľadá na krátko v 3. min. vyráža v dobrom vetre jarabice preto NEOBSTÁLA.
DOBIE z Tismeníc (POI) vod. Ing. Konečný M. - nasádza výborné tempo v štýle plemena, v 3. min. sa dostala mimo vplyvu vodiča - NEOBSTALA
 
SKUPINA FT SÓLO:
ACORA Richard Slovakia (POI) - vod. Weiss F - suka nasádza výborné tempo, priestranné hľadanie, avšak otáčky má často dolu vetrom, 1 x vystavuje na prázdno, v 4. min. vystavuje pernatú, ktorú po vzlietnutí štve preto bola klasifikovaná NEOBSTÁLA.
MONA Somola (POI) - vod. Ing. Konečný M. suka má nesystematické krátke hľadanie, časté zastavovanie, vynecháva jarabice preto bola hodnotená NEOBSTÁLA.
DASTY z Luhové seče (AS) - vod. Pál J. pes s dobrým záberom do strán hľadanie pomalšie nezodpovedá plemenu, poľavuje v tempe vidno, že nemá kondíciu preto NEOBSTÁL.
 
Korič M.