Slovenský klub pointrov a setrov na základe plánu práce uskutočnil  hore uvedený  MFT  v  Malženiciach. Po uvítaní účastníkov v poľovnom revíri predsedom PZ Malženice p. Ing. Vajčim predseda SKPS p. Korič zahájil uvedený MFT s privítaním všetkých účastníkov a hlavne zahraničných účastníkov z Rakúska a Maďarska, ktorí si dali námahu a prišli náš klub podporiť a predviesť svojích zverencov v naších podmienkach. Ideálne počasie a výborné krytiny prispeli ku dobrej atmosfére v priebehu oboch dní. 
I keď prvý deň nebol úspešný pre naše plemená na nálade to vodičom neubralo nakoľko to brali športovo a spokojnosť zahraničných účastníkov bola vďaka zveri veľká  pri rozlúčke povedali že prídu i o rok.  Polemika jedného  dvoch neprajníkov nie je na mieste, či boli porasty také alebo onaké chodím 50 rokov po MFT jak doma tak v zahraničí skúšalo sa aj ešte vyšších porastoch a najhoršie je na tom, že kritici zabudli v akom vysokom poraste repky v Blatnom posudzovali a bolo všetko OK. A ak si pozrieme na internete porasty na Grande Quéte tak bych bol radšej ticho a nekazil dobrú náladu účastníkom. Po zahajovacích ceremoniáloch predseda privítal rozhodcovský zbor, ktorý bol v zložení Nagy Z., Procházka J., Mgr. HašanT., Mgr. Balogh L.,Juhás L.. HR p. Nagy  sa ujal slova a oboznámil účastníkov so zložením rozhodcov, ktorí posudzovali páry a AS a dvojicu rozhodcov na kontinentálne stavače. V pároch nastúpilo  šesť dvojíc.
Prvou dvojicou bola:
POI - AFRA Richard Slovakia - p. Redey I. - Suka dostatočne využívala terén - bez systému - otáčky dolu vetrom, poslušná, v kontakte, pre uvedené nedostatky  Eliminovaná
AS - Solid Gold´s VERDI – p. Jost - Priestranné systematické hľadanie - vystavenia na prázdno, horší pohyb, poslušný v kontakte, tak isto pre nedostatky Eliminovaný
Druhá dvojica
POI - Solid Gold´s VINCENZA - p. Jostová – po vybehnutí zajaca sa nevrátila do limitu preto  je Eliminovaná
POI - Tiszato Menti DUKA - p. Dr. Gellén - rýchle tempo systematický využíva terén - beh prerušený - pridelený partner  - pohyb v štýle plemena - vynikajúce nosenie hlavy pri dobehu bez zveri preto NEKLASIFIKOVANÝ
POI - FINA Sinovi vjetra  - Ing. Konečný – štýl dobrý, na záver po vybehnutí zajaca mimo dosahu ELIMINOVANÁ
Tretia dvojica
AS - Solid Gold´s VENDETTA - p. Jost - v druhej minúte sekunduje - nevyužíva 2 x možnosť vystavenia - dobrý štýl – ELIMINOVANÁ
POI - Csillaghegyi Foltos ROZY - sl. Ignácz - v 2 min., v 10 min. vystavuje s dlhým postupovaním bez preukázania zveri - v 12 min.vystavuje s preukázaním zvere po výstrele štve - nedostatočne využívanie priestoru preto ELIMINOVANÁ
Štvrtá dvojica
AS - Solid Gold´s VERIA - p. Jostová - dobré držanie hlavy - pohyb v štýle plemena - kľud pred srstnatou pri dobehu bez zveri - NEKLASIFIKOVANÁ
POI - JESSICA Gigi Scandiaka - sl. Hazuchová - dostatočne využivanie vetra a priestoru - dobrá rýchlosť v štýle plemena - dobré nosenie hlavy na záver štve srstnatú preto je ELIMINOVANÁ
Piata dvojica
AS - Solid Gold´s VINCENZO - p. Jost - začiatok hľadania dobrý - ďalej poľavuje v tempe - vystavenia na prázdno dobré nosenie hlavy – dobrá poslušnosť - ELIMINOVANÝ
POI - BETTI - p. Jostová - dobrý štýl - nosenia hlavy - poslušnosť - počas behu bez preukázania zveri NEKLASIFIKOVANÁ
Solo
POI - ACORA Richard Slovakia - p. Weiss – dobré štýlové hľadanie počas časového limitu neprišiel do zveri - NEKLASIFIKOVANÝ
IS - MIA Jay Slovak Base - p. Mgr. Sojková - suka nebehá v štýle plemena - postáva - špatné nosenie hlavy ELIMINOVANÁ
V kontinentálnych stavačoch nastúpilo 8 psov v zložení  3 ks MKS, 4 ks MDrS, 1 ks NKS znovu nám potvrdili výborné štýlové práce a čo bolo pre nás trapasom, že dobehy a rozdelenie bodov vykonali na tej istej lucerke kde sme my začínali s našími AS a nič a oni tam našli všetky jarabice. Najúspešnejšia bola skúsená dvojica p. Ing. Takács Zsolt so svojou sukou NKS VENERA od Legeta, ktorá má v tomto roku niekoľko FT za sebou a získali 17 b. výbornú - CACT - CACIT. Druhá v poradí skončila suka MDrS – Zoldmáli ZALA  s p. Ing. Miczek Zsofia, ktorí získali  16 b. výbornú - R.CACT, R.CACIT a poslednou bola suka MDrS. S p. Gbelskou Petrou, ktorá získala  15b. a VEĽMI DOBRÚ.
 
 DRUHÝ  DEŇ   MFT
 
POI - ANITA Richard Slovákia - p. Čajkovič - hneď v úvode sa dostáva mimo vplyvu štve zajaca nevráti sa do limitu preto ELIMINOVANÁ
AS - Solíd Gold´s VERIA - p. Jostová – pokračuje so zvyšujúcim časom
POI - JESSICA Gigi Scandiaca - sl. Hazuchová - v 1 min. vystavenie – kľudná pred srstnatou - výborné postupovanie - dobrý štyl hľadania - po výstrele vyráža za zverou hodnotená ELIMINE
AS - Solid Gold´s VENDETTA - p. Jost - tak isto ako sparingpartner sa dá strhnúť za zverou preto hodnotený ako ELIMINE.
POI - BETTI - p. Jostová - suka od začiatku rýchleho priestranného a systematického hľadania - v 5. min. vystavuje a postupuje za pernatou - po výstrele kľudná - pohyb a štýl  v rámci plemena vynikajúci - výborné nosenie hlavy – dobrá spolupráca a poslušnosť hodnotená VÝBORNÁ - CACIT - CACT - 18 b.
POI - Tiszato Menti DUKA - p. Dr. Gelény – výborné rýchle hľadanie - využívanie vetra a priestoru - pohyb v rámci plemena - výborná spolupráca a kľudy pred srstnatou – mal možnosť vystaviť čo nesplnil preto bol ELIMINOVANÝ
IS - MIA Jay Slovak Base - p. Mgr Sojková - atypické hľadanie - nedostatočne využíva priestor - často zastavuje preto bola ELIMINOVANÁ
AS - Solid Gold´s VINCEZO – p. Jost - Pes dostatočným priestorným hľadaním - pomerne často usmerňovaný - zabieha za vodiča - v 6 a 7 min. vystavuje pernatú – dobre postupuje - dobré kľudy aj keď partner vyráža zver  hodnotený  VEĽMI DOBRÝ   14 b.
AS - Solid Gold´s VERDI - p. Jost - suka ďalekého hľadania - na gusto by mohla mať vyrovnanejší systém hľadania - počas behu vystavenie pernatej hodnotená VÝBORNÁ -R.CACIT - R.CACT- 17 b.
POI - Csilaghegyi Foltos IPHIGENEIA - sl. Ignacz - výborné ďaleké hľadanie - pevné vystavenie s dobrým postupovaním - dobré nosenie hlavy - výborný pohyb a štýl – po vzlietnutí a výstrele kľudná hodnotená VÝBORNÁ  16 b.
 
POI - ACORA Richard Slovákia – p. Weiss – dobré priestorné hľadanie - vystavila srstnatú, ktorú štve a nevrátila sa do limitu hodnotená ELIMINE
AS - VERIA - p. Jost - tak isto ELIMINOVANÁ
 
T.A.N.
Sme mali dvoch záujemcov v plemene IS  Garden Stars irish Toffifee p. Chudého a Amaret z Jarkinho údolia p. Paceka,  ktorí nesplnili požadované parametre pre túto skúšku preto NEOBSTÁLI
 
DERBY PÁRY
GS - DEDE z Jastrabieho lesa – p. Paceka  a POI - FINA Sinovi vjetra – p. Ing. Konečného pre nedostatočné práce boli ELIMINOVANÍ 
 
Na záver treba poďakovať všetkým organizátorom v PZ Malženice na čele s Ing. Vajčim za dvojdňovú starostlivosť o všetkých účastníkov MFT a popriať im hodne zdaru do ďaľších akcií.
 
 
Spracoval  predseda klubu.