Dňa 24.–25.8.2013 sa konal 5. ročník Memoriálu Štefana Krasňanského. Centrum súťaže bolo v Dolnom Bare v dedinke za Dunajskou Stredou, kde prebiehali práce na poli a v PZ – Topoľníky sa konala voda. Vzhľadom na to, že v blízkom okolí sa nenachádzal vhodný terén, kde by sa uskutočnili lesné práce , pomocnú ruku podala Oko Galanta a lesné práce sa presunuli na Dubník pri Vinohradoch nad Váhom.
 
 
Ranného nástupu sa zúčastnilo 23 psov. Memoriál zdarne ukončilo 15 psov, 9 v I.cene, 2 v II.cene, 4 v III.cene. SKPS vzorne reprezentovali dvaja pointri:
Ladislav Berecz  PART WK – SB : 388b. III cena
Martin Adámek ORA WK – SB: 427b. I.cena CACT.
 
           Gratulujeme!!!
                                                                                                                  Martin Adámek
                                                                                                                   výcvikár SKPS