Za pekného jesenného počasia  tak ako každý rok tak i v tomto roku záver našich súťaží  uzatvorili hore uvedené   skúšky. Hneď v úvode musím vyzdvihnúť disciplínu všetkých vodičov ktorí podali svoje prihlášky  tak ako to má byť.
Počet prihlásených jedincov bol pre náš klub zaujímavý z titulu plemennej skladby čo bolo dobrou predzvesťou pri porovnávaní výkonnosti a štýlu práce jednotlivých plemien smutnejšou stránkou pre nás bol  počet našich plemien.
 
 
 
Na týchto skúškach posudzoval rozhodcovský zbor v zložení  HR Korič M., Ing.Konečný M., Adámek M., Kolenič J., Juhás L., Krajčovič D.
Zloženie bolo na zahájení nasledovné : GS – 1, POI – 1 , NDrS – 4 , MKS – 2 , Tal. S. – 1 , NKS – 5 , WKS - 3 ,  WDlS – 1 . Počet 18  psov bol  plný očakávania kto sa stane víťazom našich Klubových skúšok pri pohľade na  skúsených a ostrieľaných vodičov.
Nezávidenia hodná situácia nastala pre nášho obetavého výcvikára  p. Adámka ktorý musel riešiť umiestnenie jednotlivých skupín nakoľko poľnohospodári sú pri jesenných prácach nekompromisní ale ku našej spokojnosti ju vyriešil. O to potešiteľnejšie bolo pri disciplíne spoločná poľovačka stretnutie sa s kŕdlikom jarabíc, srnčej zveri, zajacov a bažantov za to patrí p. Adámkovi i touto cestou poďakovanie a tiež pri hodnotení skúšok mu chcem tak isto poďakovať za úspešnú reprezentáciu na MŠK so svojou POI ktorý ukončil vysoko v I. cene.
Potešiteľná bola prítomnosť našej členky  z ČR  p. Vránovej Oľgy s jej GS  Zirom Holubickéj stráne ktorá si dala námahu  skorého  ranného vstávania a pomerne dlhej cesty a zúčastnila sa  naších JSS.
Na margo skúšok neobstálo 5 psov dôvodom bolo prinášanie teplej zveri, kľud pred zverou, vystavovanie, hľadanie.
Klubovou víťazkou sa stala suka POI     IRMA z Chlumčanskej doliny  s vodičom Andruškom Pavlom z Jatova.
Absolutným víťazom skúšok bol pes NKS  Kiran z Dubovských luhov vedený  p.Ďuríkom Robertom z Nitry.
Celkové umiestnenie jednotlivých psov bolo nasledovné v I. c. - 9 , II. c. - 2 , III. c. - 2,  N - 5.
Na záver je potrebné poďakovať členom PZ Parná Biely Kostol, ktorí nám každoročne viac krát poskytujú revír a starostlivosť o nás
 
Korič M.