Na základe kalendára našich akcií treťou akciou v tomto roku bol naplánovaný hore uvedený MFT v Šenkviciach. I keď boli Veľkonočné sviatky potešiteľný bol pohľad na prichádzajúcich účastníkov a hlavne zo zahraničia a to z ČR, Maďarska a Poľska. Počet tridsiatich ôsmych účastníkov bol predzvesťou dobrého športového zápolenia. Po zaznení slávnostných fanfár v podaní trubačov PZ Šenkvice a príhovore predsedu klubu začal hlavný rozhodca p.Nagy informovať účastníkov s organizačnými pokynmi a rozdelením jednotlivcov do príslušných skupín.

 

 

 

Z 38 jedincov štartovalo našich plemien 21 vo všetkých možných kategóriach ktoré sú potrebné do chovu.
V KATEGORII PÁRY: nastúpila JESSICA Gigi Scandiaca - POI s Ing. Hazuchovou a BERRY Richard Slovákia – POI s Kvasňovským
Jesica-výborný štýl, nosenie hlavy, rychlým priestranným hľadaním, dobre využívanie terénu v 6.min.vystaví v štýle plemena, postupi do jarabíc po vzlietnutí vodička nestrieľa a suka začala štvať preto bola Eliminovaná.
Jej partnerka tie isté prednosti a však dlhé postupovanie bez preukázania zveri v ďalších prípadoch vystavenie bez zveri preto tak isto Eliminovaná.


V KATEGORII SOLO :
ANITA Richard Slovákia - POI – Čajkovič - suka v 1.minute vystavuje dlho postupuje zneistela v postupovaní preto je zastavená a znovu vypustená. Hľadanie má vyvážené na obe strany, korektné držanie hlavy, mohla by mať väčšie nasadenie v 5.min. vystavuje jarabice postupuje po vzlietnutí a výstrele kľudná v 6.min. 1 krát vystavenie na prázdno hodnotená veľmi dobrý /TB/ 13 bodov.
DASTY z Luhove seče - AS- Pál pes s ťažším hľadaním v 1.min.vystavuje bez preukázania zveri v 6.min. vyráža jarabice preto je Eliminovaný
BONY Valiant Hunter – ISČBS – Kohoutová suka s výborným priestorným hľadaním vyráža pernatú zver preto je Eliminovaná.
TED - AS – Pál pes s priestranným hľadaním dobre využíva pridelený terén, nižšie nosenie hlavy v 8.min. vystavuje jarabicu postupuje po vzlietnutí zveri a výstrele výborné kľudy hodnotený veľmi dobrý /TB/ 14 bodov.


DERBY PÁRY:
LITLE CHOCO Ellie Scandiaca – POI – Zattovicz suka s ďalekým samostatným hľadaním dostala sa mimo vplyvu preto bola Eliminovaná.
MAGGIE BIRD hunter Scandiaca – POI – Svrčková od začiatku vyššie nasadenie hľadania,slabšie využívanie terénu,v 4.min. vystavuje párik jarabíc po vzlietnutí a výstrele dobré kľudy,jedno vystavenie na prázdno a dve naznačenia hodnotená dobrá /B/ 8 bodov.
MINI SWET Nala Scandiaca- POI - Zattovicz suka začína hľadanie dobrým tempom ktoré po čase zľavuje naznačuje bažantiu zver ktorú nedokončí preto je Eliminovaná.
ORKÁN – POI – Ing.Konečný dobre využíva terén, široké priestranné hľadanie v štýle plemena, dobré držanie hlavy v 10.min.sa dostáva mimo vplyvu preto je Eliminovaný.

DERBY SÓLO :
TARANSAY ALEXANDER- GS- Surma- PL- veľmi dobre využíva terén s plným nasadením 1 x naznačuje zver v 7.min. vyráža bažanta preto neobstál Eliminovaný.
LEMOX Scandiaca –POI - Pál dobré nasadenie, štyl,držanie hlavy v 3.min. štve srnčie pri vracaní sa k vodičovi vyráža jarabice preto Eliminovaný.
AMARETTA Vernum Ventulus – POI - Knapp suka s dobrým štýlom, nosením hlavy v 6.min.sa dostáva mimo vplyvu a vyráža jarabice preto neobstála Eliminovaná
ATHOS –POI – Pál pes s jednostranným nevyvážením hľadaním v pravo v 4.min. vyráža zajaca štve a nedá sa odvolať Eliminovaný.

T.A.N. :
WELIKA Redwewd – IS - Ing.Šlachtová- suka s dobrým využívaním vetra široké priestorné hľadanie, výborné nosenie hlavy v 5.min. vystavuje pernatú po vzlietnutí menej kľudná s použitím hlasového povelu ovladnutá hodnotená Obstála.
BERENICA – GS - Mičeková obe začínajúce prišli zbierať skúsenosti verím že časom sa vypracujú na požadovanú pozíciu chýbal systém využívanie terénu vystavenie. Neobstála
VIOLET Venus – AS - Kapsová dcéra Dr.Kapsu ktorý v minulosti bol držiteľom AS obnovuje tradíciu otca. Jedinec predviedol dobrý pohyb, menej systematické hľadanie, dobré nosenie hlavy s dobrým vystavením tak isto treba popracovať na kľudoch. Obstál.
BELLANICE Artegerd – ISČBS - majiteľky Kručayovej predvádzal Strakoš už skúsený vodič suka mala dobrý pohyb systém využivanie terénu poslušná s pevným vystavením a podporeným kľudom Obstála.
APOLLO Apolly Moravia – IS - Martinák pes vynikajúceho pohybu už dlho som nevidel u IS takú rýchlosť, využívanie terénu, široké priestorné hľadanie pri zvetrení pernatej nemala šancu bolo vidno že prešiel poľovačkami čo majiteľ smutne konštatoval preto Neuspel. Ak popracuje na kľudoch bude to pes pre chov veľmi zaujímavý,pretože sa mi páčil aj exterierove.
QUSRI – IS - Gorelčíková pes menej poslušný so slabším kľudom navystavil pernatú preto Neobstál.
AGUILERA z Jarkinho údolia – IS - suka s dobrým štýlom ,nosením hlavy využíva v členitom teréne vietor na dobrý kontakt bola treba využiť hlasový povel,pevné vystavenie,slabší kľud pred zverou Obstála
Tieto výsledky sú zo soboty prvého dňa MFT myslím si že môžeme byť s našimi plemenami spokojný ale nároky musíme mať väčšie a hlavne všetci súťažiaci ku dobrým výsledkom potrebujú aj trochu športového šťastia.
Pri pohľade na Kontinetálne stavače ktoré vysoko bodovali vďaka profesionálovi p. Kalíkovi Miroslavovi máme čo ešte vylepšovať prestovšetko mu srdečne gratulujem a ďakujem za jeho účasť s toľkými psami.Jeho najúspešnejšími psami prvý deň boli DURO - Ex 1, CACT, CACIT, 18 b.a HINTO R.CACT, R.CACIT 17 b.


Spracoval : Korič M.

 

DRUHÝ DEŇ MFT 5.4.2015 V ŠENKVICIACH.

Na druhý deň MFT sa opäť začali schádzať vodiči so svojimi psami pri reštaurácie na Cerovskej ulici.I keď počet psov sa nám znížil čo pri týchto dvojdňových akciách je bežná realita mohli sme byť s počtom na nástupe spokojní počet 29 psov z našich plemien štartovalo opäť vo všetkých kategoriach 15 jedincov.Po zhodnotení hl. rozhodca vyhlásil tieto štarty FT-páry 2 psy, FT –sólo 3 psy, derby páry 2 psy, derby sólo 3 psy, T.A.N. 5 psov kontinentálne stavače FT sólo 13 psov, kontinentálne derby sólo 1 pes.


FT PÁRY :
JESICA Gigi Scandiaca POI – Ing Hazuchová BERRY Richard Slovákia POI - Kvasńovský
Jesica - dobré využívanie terénu a vetra systematicky a rýchlo, výborny štýl a držanie hlavy zodpovedajúce plemenu s dobrou spoluprácou. V 4. min. vystavuje zajaca po vybehnutí kľudná v 10. min. vystavuje jarabicu po vzlietnutí ju prenasleduje a dostala sa mimo vplyvu preto je Eliminovaná.
Berry - má hľadanie ďaleké systematické z dostatočnou dĺžkou na úkor hĺbky,pohyb štyl, držanie hlavy v štýle plemena. 1 x vystavuje na prázdno, v 4. min. sekunduje partnerovi, v 10. min. sekunduje partnerovi potom odchádza hľadať preto je Eliminovaný


FT SÓLO :
DASTY z Luhové seče – AS - maj. Pál J. - výborné ďaleké hľadanie, využíva pridelený priestor, výborný pohyb a držanie hlavy v štýle plemena s výbornou spoluprácou s vodičom,plne v rukách vodiča. V 11.min.vystavuje párik jarabíc po vzlietnutí a výstrele kľudný hodnotený Ex/výb./ 18 .b. CACT
ANGIE Richard Slovákia – POI - maj. Málek M. - vynikajúce ďaleké systematické hľadanie, výborné držanie hlavy v štýle plemena štve srstnatú preto neobstál Eliminovaný
TED AS - Pál J. - výborné rýchle hľadanie v štýle plemena v 2.min.vyráža jarabice preto neobstál bol Eliminovaný.


DERBY SÓLO :
TARANSAY Alexander – GS - maj.Surma J. - výborné rýchle hľadanie z využívaním terénu, držanie hlavy v štýle plemena zabieha za vodiča, otáčky dolu vetrom, dobrej spolupráci s vodičom v 7 min. vystavuje zajaca po vybehnutí kľudný v 11. min vystavuje jarabice po vzlietnutí a výstrele kľudný hodnotený dobrý /B/ 7 .bodov.
MINI SWEET Nala Scandiaca – POI - Zattovicz R. rýchle priestorné hľadanie časté zabiehanie za vodiča, nosenie hlavy v štýle plemena 1 x vystavenie na prázdno v 14. min. vystavuje jarabice po vzlietnutí a výstrele kľudná hodnotená Veľmi dobrá /TB/ 11.bodov.
BELLANICE Artegerd – ISČB - vodič.Strakoš R. pes sa do 3 min nedokázal rozbehnúť preto bol Eliminovaný.


DERBY PÁRY:
LITTLE CHOCO - Ellie Scandiaca – POI - maj.Zattovicz R. hľadanie v štýle plemená 2 x mal možnosť vystaviť pernatú, ktorú nevyužil preto bol Eminovaný.
MAGGIE BIRD Hunter Scandiaca – POI - maj.Svrčková V. hľadanie rýchle systematické dobre využíva terén pohyb-štýl, držanie hlavy všetko v štýle plemena s dobrou spoluprácou s vodičkou, v 3. min. vystavuje jarabice po vzlietnutí a výstrele kľudná, v dobehu nanovo vystavila jarabie a opäť so všetkými kľudmy hodnotená výborná 1 Ex 18 .bodov.


T.A.N.
GINA z Pántikov – AS- Ing.Garajová M. predviedla elegantnú prácu Angličana systém, využívanie terénu a vetra výborné držanie hlavy široký záber s pomerne z ďalekým navetrením pernatej s následným pevným vystavením elegantným postupom a podporeným kľudom. Hodnotená Obstál.
ARLENE Slnečné polia – POI - maj. MUDr. Chabroň M. vlažnejšia suka v pohybe, chýbal jej systém využívanie vetra mala možnosť vystaviť čo ani raz nevyužila vďaka loveckej vášni je potrebné popracovať s ňou preto Neobstála
SAPHIRE Jay Slovak Base – IS-maj. Mgr.Sojková D. 6 mesačná sučka so šteňacím pohybom dokázala aj slušne zabehnúť, bolo vidieť že vie používať nos chýbal jej systém štýl a vystavenie verím že bude perspektívnym jedincom len treba na nej popracovať hodnotenie Neobstála.
ARON Slnečné polia – POI – maj. MUDr. Chabroň M. tento 9,5 mesačný POI predviedol doslovne ukážkovú prácu čo sa týkalo rýchlosti, nosenia hlavy, využívanie vetra a terénu mal pred sebou 2 ks srstnatej po navetrení pernatej na pomerne veľkú vzdialenosť spomalil a pevne vystavil trochu netypickým štýlom v štýle AS čo lahodilo oku nás všetkých pri dobehu na pokraji agátového porastu si našiel stopu bažanta ktorú perfektne na veľkú vzdialenosť dopracoval s preukázaním vzlietnutej zveri preto bol hodnotení Obstál. V priebehu dvoch dní to bola najkrajšia práca v tejto kategórie.
STELLAR CLUSTERS Jay Slovak Base – IS- maj. Mgr.Sojková D. Súrodenec predchádzajúcej sučky už nemal toľko pozitívnych prvkov je potrebné s nimi popracovať pretože sú to moc mladý jedinci verím, že systematickým výcvikom sa dopracujú k požadovaným prvkom.


Na záver treba poďakovať všetkým ktorí prispeli ku zdarnému priebehu tejto medzinárodnej súťaži hlavne p.Horváthovi J. že sa obetoval aj keď postoj domácich nebol moc pozitívny ale musíme si vážiť každého kto nám poskytne priestory k realizácii našich podujatí. Myslím si že spokojnosť vodičov bola dobrá nakoľko mali dostatok zveri a možnosti predviesť svojich jedincov pred skúškovým obdobím v tak priestorných porastoch.


Spracoval : Korič M.