Pokračovaním skúšok v SKPS bol hore uvedený NFT  ktorému jarné počasie prialo tak ako si to mnohí vodiči želali a tak isto môžeme konštatovať že i porasty na toto obdobie boli pomerne dobré záležalo iba na tom ktoré rozhodcovia použili v prvej fáze a na záver.
 
 
 
Tak ako sme konštatovali na predchádzajúcom MFT takisto nás potešil počet štartujúcich s plemennou skladbou a hlavne záujem zahraničných účastníkov ktorý bol vyšší ako na MFT. Počet štartujúcich 33 hovorí o zvýšenom záujme je len na nás aby sme si každoročne dokázali nastaviť náš kalendár akcií tak aby nekorigoval s inými súťažiami. Na tomto NFT štartovalo z našich plemien : AS- 8 psov, GS- 1 , IS -3 ,  IČB – 1 , POI – 11 , St. Ger.- 1 , Fr.St- 1 , MKS – 3 ,NKS – 3 ,  MMS – 1. V triede Anglické stavače  sólo nastúpilo    6 jedincov. V triede Anglické stavače páry nastúpilo    8 jedincov . AS derby páry – 5 psov. AS derby sólo – 2 psy. Kontinentálne derby sólo 1 pes. Kontinentálne FT sólo  8 psov. T.A.N – 3 psy.
 
 
 
F T     SÓLO  :
 
MIA Jay Slovak Base  -I S vodička  Mgr.Sojková D. :
 
Výborne využíva terén dlhé postupovanie a ukončené výborným vystavením, dobrý štyl k danému plemenu, výborná spolupráca s vodičkou, v 10 min. vystavila bažanta pred zverou a po výstrele kľudná ocenená  VÝBORNÁ   16 bodov R.CACT.
 
TED    - AS  vodič  Pál J. :  
 
Nedokázal sa rozbehať preto bol ELIMINOVANÝ
 
ANGIE Richard Slovákia – POI  vodič  Málek M. :
 
Ďaleké systematické hľadanie v štýle plemena, výborný pohyb dobré držanie hlavy nenachádza zver preto NEBOL HODNOTENÝ.
 
DASTY z Luhové seče  - AS –vodič Pál J. :
 
Výborne využíva terén otáčky proti vetru, pohyb v štýle plemena dobré držanie hlavy, výborný kontakt s vodičom v 7. minute vystavuje bažanta má výborné postupovanie pred zverou a po výstrele kľudný hodnotený  VÝBORNÝ /Exc/ -  17 bodov   CACT.
 
BONNY Valiant Hunter    - IČBS – vodička Kohútová M.
 
Dobré priestorné hľadanie v štýle plemena prechádza zver preto bol ELIMINOVANÝ
 
MONA Somola  - POI -  vodič Ing.Konečný M .:
 
Dobré využívanie terénu,ďaleké a rýchle hľadanie v dobrom vetre vyráža zver preto je ELIMINOVANÁ.
 
 
 
 
N F T   P Á R Y  :
 
BELA  Richard Slovakia -  POI  - vodič Nagy R.
 
Suka začína vo veľmi dobrom štýle postupne začala skracovať a prestala hľadať preto bola ELIMINOVANÁ.
 
BIONDO Della Torre Antica   - AS – vodička Dvořaková Vl.  
 
Výborné hľadanie,dobre využíva pridelený priestor,dobré držanie hlavy v časovom limite nenachádza zver preto je NEKLASIFIKOVANÁ.
 
CALIGULA od  sv.Hubertus  - POI –vodič  Molnár Zs.
 
Dobré rýchle hľadanie v závere spomalila  nenašla zver preto bola ELIMINOVANÁ.
 
ARAKAIN Del Gimmi  - AS- vodička Dvořáková Vl.
 
Výborné hľadanie s dobrým využívaním terénu, hľadanie systematická ďaleké pohyb v štýle plemena s výbornou spoluprácou s vodičkou v 8 min. vystavuje bažanta pred zverou a po výstrele kľudná. Hodnotená VÝBORNÁ /Exc/  17.bodov  CACT-víťaz.
 
CANIDIA Seva – AS- vodička Varháková M.
 
Ďaleké rýchle hľadanie , pohyb v štýle plemena , výborná spolupráca s vodičkou nevyužila šancu na vystavenie preto bola ELIMINOVANÁ.
 
FULMINE  Tiszató Menti – POI vodička Novecky K.
 
Dobré rýchle hľadanie s výborným štýlom držaním hlavy otáčky proti vetru kľudna pred srstnatou v 6 min.vystavuje jarabicu pred zverou a po výstrele kľudná hodnotená  VÝBORNÁ /Exc/  16 bodov  
 
ALEX    AS. vodička –Dvořaková Vl.
 
Dobrý pohyb štýl   2 x vystavuje na prázdno preto je ELIMINOVANÝ
 
VIRUS Solid Gold´s  -POI –vodička   Ignácz J.
 
Dobrý pohyb mal možnosť sekundovať nevyužil ju preto bol ELIMINOVANÝ.
 
 
 
 
AS  DERBY  PÁRY :
 
LITTLE Choco-Ellie Scandiaca –POI- vodič Zattovicz R.
 
Ďaleké rýchle hľadanie v štýle plemena poslušná v rukách vodiča 3 x značí zver ktorú nepreukáže preto je ELIMINOVANÁ.
 
AMARETTA  Vernum  - POI – vodič Knapp L.
 
V 4 min. vystavuje srstnatú-kľudná  a však hľadanie postupne spomaľovala odišla kondične preto je ELIMINOVANÁ.
 
MAGGIE Birt Hunter Scandiaca – POI –vodička Svrčková V.
 
Rýchle ďaleké hľadanie v štýle plemena s výbornou spoluprácou s vodičkou v 7.min vystavila jarabicu pred zverou a po výstrele kľudná   hodnotená  VEĽMI DOBRÁ /TB/   11 .bodov.
 
KAIN Vis Tranquilla   -AS- vodička Dvořáková Vl.
 
Pes mal možnosť sekundovať ktorú nevyužil preto bol ELIMINOVANÝ.
 
KATA Vis Tranquilla – AS vodička Varhánková M.
 
Široké priestorné hľadanie a však kondične pes odišiel preto NEOBSTÁL/Eliminovaný/
 
 
 
AS  DERBY  SÓLO:
 
ARWOOD Blackmoor´s Shadow – GS-Pjatek  S.
 
Prechádza pernatú ,prestáva hľadať preto NEOBSTÁL
 
ORKAN Somola  -POI –vodič Ing.Konečný M.
 
Systematické rýchle ďaleké hľadanie v štýle plemena s výborným nosením hlavy s výbornou spoluprácou a ovladateľnosťou , v 4.min. vystavuje zajaca po vybehnutí  kľudný, v 7.min. vystavuje bažanta pred zverou a výstrele kľudný hodnotený VÝBORNÝ /Exc/  16.bodov.
 
SAPHIRE Jay Slovak Base –IS –vodička Mgr. Sojková D.
 
Vystavenie srstnatej  - OBSTÁLA
 
STELLAR Clusters Jay Slovak Base –IS-vodička Mgr.Sojková
 
Nebehá -   NEOBSTÁL
 
XANA z Měšínské hájovny – POI- maj.Lihosit J.
 
V dobrem vetre vyráža zver preto NEOBSTÁL.
 
 
 
Na záver treba zablahoželať všetkým úspešným vodičom za ich dobrú reprezentáciu našich plemien a PZ Drop Malženice za poskytnutie revíru hlavne Ing. Vajčimu a jeho kolektívu  za celodennú starostlivosť o nás. 
 
Spracoval : Korič M.