SKPS  na základe plánu práce usporiadal v Budmericiach hore uvedené JSS. Za pomerne dobrého jesenného počasia sa v ranných hodinách na Poľovníckom zariadení Barina zišlo zo šestnástych prihlásených účastníkov trinásť, traja neprítomní si nedali ani toľko námahy aby  zo slušnosti aspoň telefonicky výcvikarovi oznámili svoju neúčasť.  
 
 
 
 
Plemenná skladba pozostávala :   AS – 1, GS – 1,IS – 1, POI – 3, SHS – 1, WKS – 1, SGS – 1, NKS – 2, ČF -1, MMS -1. 
 
 
 
Rozhodcovský zbor bol v zložení HR - Korič M, Ing.Konečný M, Kolenič J, Adámek M, Juhás L. Po vylosovaní HR rozdelil uvedených vodičov so svojimi psami do dvoch skupín.Prvú skupinu posudzoval p. Adámek M. s p. Koleničom J. a druhú skupinu Ing.Konečný M. s p. Juhásom L.
 
 
 
Obe skupiny začali na obilnej podrastline kde bola prítomnosť okolo lesíka pernatej, zajačej a srnčej zveri ktorá sa stala osudnou pre WKS ktorý sa vzdialil na dlhú dobu čo ho z ďalšieho posudzovania vylúčilo. Prestovšetko klub pre zdarný priebeh skúšok zabezpečil pernatú zver ktorá bola potrebná.
 
 
 
Rozhodcovia pokračovali klasickými disciplínami ktoré preverili pripravenosť jednotlivých jedincov ktorá nebola veľmi uspokojivá. Psy boli neúspešní  na spoločnej poľovačke,poslušnosti, dohľadávkach zveri, prinášani zveri, vystavovaní, pokoji pred pernatou, prinášaní vlečenej zveri to sú všetko disciplíny ktoré musí každý jedinec mať ak chce získať poľovnú upotrebiteľnosť.
 
 
 
Na základe týchto aspektov neuspelo z uvedeného počtu šesť jedincov je potrebné sa skutočne venovať trochu viac svojím zverencom aby boli úspešný. Úspešnosť naších plemien bola päťdesiat percentná ale na druhej strane nakoľko to boli CACITOVÉ skúšky bol som rád že zo štyroch titulov CACT ktoré rozhodcovia udelili naše jedince získali dva čím potvrdili že sú schopné konkurovať ostatným kontinentálnym plemenám. Myslím si že je potrebné aby sme sa sústredili v našom klube aj na výcvik psov na VRCHOLOVÉ súťaže jedine tak môžeme vzbudiť záujem o naše plemená.
 
 
 
Našimi úspešnými vodičmi boli Benkovská Naďa s GS  ZARA Otis z Holubické stráně, Gašparík Tomáš s POI s NELOU Somola a Ing. Fik Martin PhD s POI MISTY Bird Hunter Scandiaca.
 
 
 
Konštatovanie skúseného kynológa p. Koleniča J. v prípade p. Benkovskej že “ ešte som nevidel tak dobre behať a vystavovať Gordona „ ma potešil pri pohľade pri predvádzaní POI p. Gašparíka sme si všetci zgustli  na manieri elegantnom vystavovaní a kľudoch. Je potrebné i touto cestou poďakovať všetkým trom  naším úspešným vodičom za ich dobrú reprezentáciu a popriať im hodne zdaru do ďalšieho výcviku. Je len na nás aby pri pohľade na rozhodcovské tabuľky sme sa zamysleli nad známkami kde sme obdržali známku 3 prečo sme ich dostali a snažili sa výcvikom to vylepšovať pretože pri vrcholových súťažiach ide o každý bod.
 
 
 
Víťazom JSS sa stal  ČF  HIX od Juhása s vodičom p. Angletom Filipom s 240 bodmi. 
 
Korič Marian