Slovenský klub pointrov a setrov usporiada dňa 15.08.2020
Pohár predsedu klubu – Pole, voda s udeľovaním titulu C.A.C.T.
prístupný pre všetky plemená stavačov

Program:
8.00 zraz pri poľ. chate PZ Parná – Biely kostol
8.15 registrácia, veterinárna prehliadka a kontrola čipov
9.00 otvorenie skúšok a štartovacie listiny
9.15 odchod do revíru
15.30 ukončenie a vyhlásenie výsledkov

Rozhodcovský zbor deleguje Ústredie SPZ
Pripravené sú kvalitné terény, výborný bufet a dobre zazverený revír.

!!! SKPS si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na skúšky v prípade naplnenia kapacity štartujúcich psov aj pred termínom dátumu uzávierky !!!

Prihlášku nájdete na www stránke: http://pointerseter-klub.sk/hlavne menu/na stiahnutie

Pokyny k prihláseniu:
Riadne vyplnenú prihlášku zaslať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Upozorňujeme vodičov, že prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.

Uzávierka prihlášok je 06.08.2020

Štartovné poplatky:
70,- €/pes – člen SKPS
80,- €/pes – ostatní účastníci

Úhrada štartovných poplatkov musí byť pripísaná na účet SKPS do 06.08.2020
V prípade nepripísania úhrady do dňa uzávierky, bude prihláška považovaná za bezpredmetnú.

Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov
IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003
SWIFT code/BIC: GIBASKBX

Štartovný poplatok nebude vrátený pokiaľ nebude nahlásená neúčasť účastníka do 5tich dní pred konaním súťaže, to neplatí v prípade hárania feny, zranenia psa, alebo ochorení psa, čo musí byť doložené pri veterinárnej prehliadke ráno v deň súťaže veterinárnym nálezom.

Všeobecné pokyny:

Skúša sa podľa skúšobného poriadku pre stavače pre skúšky s udeľovaním C.A.C.T.
Podmienkou prijatia psa na skúšky je prihlásenie do termínu uzávierky emailom na adresu ekonóma a veterinárne kritériá, ako pri ostatných kynologických podujatiach. Skúšky sa konajú za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.
V deň akcie nie je garantované prijatie prihlášky. Prihláška môže byť prijatá len po rozhodnutí organizátorom, kedy sa pripláca k štartovnému príplatok 10€.
Poplatok za prihlásenie na skúšky, za ubytovanie a večeru je záväzný a po vyhlásení uzávierky organizátorom sa stáva splatným v deň konania skúšok.
Prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.
Poprosím nezabudnite si priniesť riadne vyplnenú prihlášku, preukaz o pôvode - rodokmeň psa a očkovací preukaz.
Prihlásením psa na F.T. majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.
Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov každý účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely registrácie, evidencie a spracovania výsledkov skúšok pre potreby SKPS a SPZ.

Riaditeľ: Martin Adámek
Ekonóm: Patrícia Rusňáková
Usporiadateľ: SKPS a PZ Parná