Slovenský klub pointrov a setrov usporiada v dňoch 02.- 03.04.2022

Medzinárodný Field Trial s udeľovaním titulu C.A.C.T. a C.A.C.I.T.

prístupný pre všetky plemená stavačov

Program:

8.00 zraz pred Obecným úradom Bučany

adresa: Bučany 269, 919 28 Bučany

8.15 registrácia, veterinárna prehliadka a kontrola čipov

8.50 otvorenie skúšok a štartovacie listiny

9.00 odchod do revíru

16.00 ukončenie a vyhlásenie výsledkov

Rozhodcovský zbor deleguje Ústredie SPZ

Pripravené sú kvalitné terény, výborný bufet, dobre zazverený revír a výborný predpoklad výskytu jarabíc.

Pokyny k prihláseniu:

1) riadne vyplnenú prihlášku zaslať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  1. a)  Upozorňujeme vodičov, že prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.

  2. b)  Na prihlášku je NUTNÉ uviesť konkrétny beh t.j. Páry / Sólo / Derby - Sólo / Páry

  3. c)  UPOZORŇUJEME, že prihlásenie na konkrétny beh je záväzné a prípadné zmeny sú možné len po schválení organizátorom a za administratívny poplatok 10 eur

  4. d)  uzávierka prihlášok je 30.03.2022

2) Zaslaná prihláška sa považuje len za zaevidovanú. Platná registrácia prihlášky bude vodičovi oznámená emailom, s následnými pokynmi k úhrade štartovného poplatku a zaslaním podrobných propozícií.

3) Úhrada štartovných poplatkov po potvrdení registrácie a podľa pokynov na účet SKPS do 31.03.2022

Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003 SWIFT code/BIC: GIBASKBX

VS: Meno psa a číslo zápisu

Štartovný poplatok nebude vrátený pokiaľ nebude nahlásená neúčasť účastníka do 5tich dní pred konaním súťaže, to neplatí v prípade hárania feny, zranenia psa, alebo ochorení psa, čo musí byť doložené pri veterinárnej prehliadke ráno v deň súťaže veterinárnym nálezom.

SKPS si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na skúšky v prípade naplnenia kapacity štartujúcich psov aj pred termínom dátumu uzávierky.
V prípade naplnenia kapacity skupiny/skupín, nebude prihláška zaregistrovaná a zaslané štartovné poplatky budú vrátené.

Štartovné poplatky:

25,- €/pes – derby, T.A.N. člen SKPS
30,- €/pes – FT člen SKPS
35,- €/pes – ostatní účastníci TAN, derby, FT

V prípade viacerých psov u jedného vodiča, bude odrátaný poplatok: -5,00 €/ druhý a každý ďalší pes

Všeobecné pokyny:

Skúša sa podľa medzinárodných pravidiel Field Trial a skúšobného poriadku pre T.A.N..

Podmienkou prijatia psa na skúšky je prihlásenie do termínu uzávierky emailom na adresu

ekonóma a veterinárne kritériá, ako pri ostatných kynologických podujatiach. Skúšky sa konajú za

každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.

V deň akcie nie je garantované prijatie prihlášky. Prihláška môže byť prijatá len po rozhodnutí

organizátorom, kedy sa pripláca k štartovnému príplatok 10€.

Poplatok za prihlásenie na skúšky, za ubytovanie a večeru je záväzný a po vyhlásení uzávierky organizátorom sa stáva splatným v deň konania skúšok. V prípade nepripísania úhrady do dňa uzávierky, bude prihláška považovaná za bezpredmetnú.

Prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.

Poprosím nezabudnite si priniesť riadne vyplnenú prihlášku, preukaz o pôvode - rodokmeň psa a očkovací preukaz.
Prihlášku nájdete v sekcii: Na stiahnutie

Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť platný veterinárny preukaz, v ktorom musí byť zaznamenané očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze nie viac ako 1 rok a nie menej ako 30 dní staré.

Prihlásením psa na F.T. majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov každý účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely registrácie, evidencie a spracovania výsledkov Field Trialu pre potreby SKPS a SPZ.

Riaditeľ: Martin Adámek

Ekonóm: Patrícia Rusňáková

 

Vážení záujemcovia o UBYTOVANIE na MFT Veľké Úľany:
je možná rezervácia ubytovania v dvoch variantách:
1. penzión
2. drevené chatky pri jazere (poznáte z jesene) bez WC a kúpeľne na chatke
Ubytovanie je potrebné a možné rezerovať LEN do 13.04.2022.

 

Rezervácia je záväzná, platí sa rezervačný poplatok vopred. Bohužiaľ nie je možné blokovať izby na/do poslednej chvíle, keďže začína sezóna.
Po uzávierke si každý záujemca bude musieť zabezpečiť ubytovanie samostatne!
Kto má záujem - rezervácia a viac info na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..