PROPOZÍCIE:

Slovenský klub pointrov a setrov usporiada dňa 16.10.2021

Jesenné skúšky stavačov s udeľovaním titulu C.A.C.T.

prístupný pre všetky plemená stavačov

Program:
8.00 zraz pri poľ. chate PZ Parná – Biely kostol

*upozorňujeme vodičov, že autá je potrebné nechať na parkovisku Kamenná cesta, k poľ. chate sa autami nedostanete, je tam zákaz vjazdu*


8.15 registrácia, veterinárna prehliadka a kontrola čipov
8.30 otvorenie skúšok a štartovacie listiny
8.45 odchod do revíru
15.30 ukončenie a vyhlásenie výsledkov

Rozhodcovský zbor deleguje Ústredie SPZ

Pripravené sú kvalitné terény, výborný bufet a dobre zazverený revír.

 
Štartovné poplatky:
40,- €/pes – člen SKPS
50,- €/pes – ostatní účastníci

 

Pokyny k prihláseniu:

1)     riadne vyplnenú prihlášku zaslať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

a)     Upozorňujeme vodičov, že prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.

Uzávierka prihlášok je 26.09.2021

 

Zaslaná prihláška sa považuje len za zaevidovanú. Platná registrácia prihlášky bude vodičovi oznámená emailom, s následnými pokynmi k úhrade štartovného poplatku a zaslaním podrobných propozícií.

 

2)      Úhrada štartovných poplatkov po potvrdení registrácie a podľa pokynov na účet SKPS do 27.09.2021


 Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov
 IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003
 SWIFT code/BIC: GIBASKBX

 VS: Meno psa a číslo zápisu

 

Štartovný poplatok nebude vrátený, pokiaľ nebude nahlásená neúčasť účastníka do 3 dní pred konaním súťaže, to neplatí v prípade hárania feny, zranenia psa, alebo ochorení psa, ktoré musí byť preukázané a potvrdené veterinárnym nálezom.

SKPS si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na skúšky v prípade naplnenia kapacity štartujúcich psov aj pred termínom dátumu uzávierky.
V prípade naplnenia kapacity skupiny/skupín, nebude prihláška zaregistrovaná a zaslané štartovné poplatky budú vrátené.

3)     Záujemcovia o ubytovanie sa prihlásia na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Následne im bude zaslaný formulár na vyplnenie, ktorým si zarezervujú ubytovanie a stravu.

 

 

Všeobecné pokyny:


Skúša sa podľa skúšobného poriadku pre stavače pre skúšky s udeľovaním C.A.C.T.

Podmienkou prijatia psa na skúšky je prihlásenie do termínu uzávierky emailom na adresu ekonóma a veterinárne kritériá, ako pri ostatných kynologických podujatiach. Skúšky sa konajú za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.
V deň akcie nie je garantované prijatie prihlášky. Prihláška môže byť prijatá len po rozhodnutí organizátorom, kedy sa pripláca k štartovnému príplatok 10€.

Poplatok za prihlásenie na skúšky, za ubytovanie a večeru je záväzný a po vyhlásení uzávierky organizátorom sa stáva splatným v deň konania skúšok. V prípade nepripísania úhrady do dňa uzávierky, bude prihláška považovaná za bezpredmetnú.

Prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.

Poprosím nezabudnite si priniesť riadne vyplnenú prihlášku, preukaz o pôvode - rodokmeň psa a očkovací preukaz. Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť platný veterinárny preukaz, v ktorom musí byť zaznamenané očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze nie viac ako 1 rok a nie menej ako 30 dní staré.

Prihlásením psa na JSS majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.  

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov každý účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely registrácie, evidencie a spracovania výsledkov skúšok pre potreby SKPS a SPZ.

Riaditeľ: Martin Adámek
Ekonóm: Patrícia Rusňáková

Usporiadateľ: SKPS a PZ Parná