PROPOZÍCIE:

 

 

Slovenský klub pointrov a setrov usporiada v dňoch 02.- 03.10.2021

Medzinárodný Field Trial s udeľovaním titulu C.A.C.T. a C.A.C.I.T.

prístupný pre všetky plemená stavačov

Program:
8.00 zraz pri poľ. chate PZ Zlatý Bažant – Veľké Úľany

adresa: Priemyselná 2, 925 22 Veľké Úľany
8.15 registrácia, veterinárna prehliadka a kontrola čipov
8.50 otvorenie skúšok a štartovacie listiny
9.00 odchod do revíru
15.30 ukončenie a vyhlásenie výsledkov
16.00 odchod do penziónu – pre ubytovaných

Rozhodcovský zbor deleguje Ústredie SPZ

Pripravené sú kvalitné terény, výborný bufet, dobre zazverený revír a výborný predpoklad výskytu jarabíc.

Pokyny k prihláseniu:

1)     riadne vyplnenú prihlášku zaslať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

a)     Upozorňujeme vodičov, že prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.

b)     Na prihlášku je NUTNÉ uviesť konkrétny beh t.j. Páry / Sólo / Derby - Sólo / Páry

c)     UPOZORŇUJEME, že prihlásenie na konkrétny beh je záväzné a prípadné zmeny sú možné len po schválení organizátorom a za administratívny poplatok 10 eur

d)     uzávierka prihlášok je 26.09.2021

 

2)     Zaslaná prihláška sa považuje len za zaevidovanú. Platná registrácia prihlášky bude vodičovi oznámená emailom, s následnými pokynmi k úhrade štartovného poplatku a zaslaním podrobných propozícií.

 

3)      Úhrada štartovných poplatkov po potvrdení registrácie a podľa pokynov na účet SKPS do 27.09.2021


 Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov
 IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003
 SWIFT code/BIC: GIBASKBX

 VS: Meno psa a číslo zápisu

 

Štartovný poplatok nebude vrátený pokiaľ nebude nahlásená neúčasť účastníka do 5tich dní pred konaním súťaže, to neplatí v prípade hárania feny, zranenia psa, alebo ochorení psa, čo musí byť doložené pri veterinárnej prehliadke ráno v deň súťaže veterinárnym nálezom.

SKPS si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na skúšky v prípade naplnenia kapacity štartujúcich psov aj pred termínom dátumu uzávierky.
V prípade naplnenia kapacity skupiny/skupín, nebude prihláška zaregistrovaná a zaslané štartovné poplatky budú vrátené.

 

4)     Záujemcovia o ubytovanie sa prihlásia na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Následne im bude zaslaný formulár na vyplnenie, ktorým si zarezervujú ubytovanie a stravu.

Prihlásenie možné do 26.09.2021

a)     ubytovanie a večeru je nutné uhradiť vopred podľa pokynov zaslaných emailom.

 V prípade neuhradenia poplatkov vopred, bude prihlásenie stornované.

*Ubytovanie a večeru prosím neuhrádzať na účet klubu, poplatok bude z tohto účtu    vrátený a nebude akceptovaný.

Po uzávierke a naplnení kapacity si každý záujemca zabezpečí ubytovanie a večeru samostatne!

 Dávame do pozornosti ubytovanie pre záujemcov MFT:

Ubytovanie pri Veľkých Úľanoch je možné rezervovať len do 17.09.2021.
K dispozícii sú drevené chatky (s vybavením), 1 chatka pre 4 osoby s veľkým areálom na venčenie a reštauráciou. Pes je povolený na izbe. Vzdialenosť od miesta konania 5 min autom.
Ak má niekto záujem o ubytovanie, poprosím rezervovať čím skôr na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

Štartovné poplatky:
25,- €/pes – derby, T.A.N. člen SKPS
30,- €/pes – FT člen SKPS
35,- €/pes – ostatní účastníci TAN, derby, FT

V prípade viacerých psov u jedného vodiča, bude odrátaný poplatok:

-5,00 €/ druhý a každý ďalší pes

 

Všeobecné pokyny:
Skúša sa podľa medzinárodných pravidiel Field Trial a skúšobného poriadku pre T.A.N.. Podmienkou prijatia psa na skúšky je prihlásenie do termínu uzávierky emailom na adresu ekonóma a veterinárne kritériá, ako pri ostatných kynologických podujatiach. Skúšky sa konajú za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.
V deň akcie nie je garantované prijatie prihlášky. Prihláška môže byť prijatá len po rozhodnutí organizátorom, kedy sa pripláca k štartovnému príplatok 10€.

Poplatok za prihlásenie na skúšky, za ubytovanie a večeru je záväzný a po vyhlásení uzávierky organizátorom sa stáva splatným v deň konania skúšok. V prípade nepripísania úhrady do dňa uzávierky, bude prihláška považovaná za bezpredmetnú.

Prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.

Poprosím nezabudnite si priniesť riadne vyplnenú prihlášku, preukaz o pôvode - rodokmeň psa a očkovací preukaz. Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť platný veterinárny preukaz, v ktorom musí byť zaznamenané očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze nie viac ako 1 rok a nie menej ako 30 dní staré.

Prihlásením psa na F.T. majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.  

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov každý účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely registrácie, evidencie a spracovania výsledkov Field Trialu pre potreby SKPS a SPZ.

Riaditeľ: Ladislav Manczal st.
Ekonóm: Patrícia Rusňáková

Usporiadateľ: SKPS a PZ Zlatý Bažant