PROPOZÍCIE:

 

 Slovenský klub pointrov a setrov usporiada dňa 15.08.2021

Skúšku vlôh T.A.N.

prístupnú pre všetky plemená anglických stavačov

a stavačov, kde je skúška uznaná ich klubom

Program:
11.00 zraz pri poľ. chate PZ Parná – Biely kostol

*upozorňujeme vodičov, že autá je potrebné nechať na parkovisku Kamenná cesta, k poľ. chate sa autami nedostanete, je tam zákaz vjazdu*

 

11.05 registrácia, veterinárna prehliadka
11.15 odchod do revíru

Štartovný poplatok TAN:
člen klubu 25 eur
nečlen klubu 35 eur

!!! V danom termíne neprihlásení účastníci, nebudú môcť štartovať !!!

!!! SKPS si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na skúšky v prípade naplnenia kapacity štartujúcich psov aj pred termínom dátumu uzávierky !!!

 

Pokyny k prihláseniu:

1)     riadne vyplnenú prihlášku zaslať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

a)     Upozorňujeme vodičov, že prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.

b)     uzávierka prihlášok je 11.08.2021

 

2)      Úhrada štartovných poplatkov na účet SKPS


 Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov
 IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003
 SWIFT code/BIC: GIBASKBX

 

Štartovný poplatok nebude vrátený pokiaľ nebude nahlásená neúčasť účastníka do 3 dní pred konaním súťaže, to neplatí v prípade hárania feny, zranenia psa, alebo ochorení psa, čo musí byť doložené pri veterinárnej prehliadke ráno v deň súťaže veterinárnym nálezom, prípadne zaslanie veterinárneho nálezu na email pred konaním súťaže.

 

Účastníci ráno svojim podpisom vyjadria súhlas, že sú riadne oboznámení s propozíciami a s dodržiavaním nariadených opatrení.

 

Všeobecné pokyny:


Skúša sa podľa skúšobného poriadku pre T.A.N.. Podmienkou prijatia psa na skúšky je prihlásenie do termínu uzávierky emailom na adresu ekonóma a veterinárne kritériá, ako pri ostatných kynologických podujatiach.

Skúšky sa konajú za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.
V deň akcie nie je garantované prijatie prihlášky. Prihláška môže byť prijatá len po rozhodnutí organizátorom, kedy sa pripláca k štartovnému príplatok 10€.

Poplatok za prihlásenie na skúšky, za ubytovanie a večeru je záväzný a po vyhlásení uzávierky organizátorom sa stáva splatným v deň konania skúšok.

Prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.

V prípade nekonania skúšky z dôvodu zásahu vyššej moci (Čl.I.13 skúšobný poriadok) bude štartovný poplatok vrátený po odrátaní 2,00 Eur, ktoré budú použité na krytie nákladov spojených s organizáciou.

Poprosím nezabudnite si priniesť riadne vyplnenú prihlášku, preukaz o pôvode - rodokmeň psa a očkovací preukaz.

Prihlásením psa na skúšky majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.  

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov každý účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely registrácie, evidencie a spracovania výsledkov T.A.N. pre potreby SKPS a SPZ.

Riaditeľ: Martin Adámek
Ekonóm: Patrícia Rusňáková

 

Usporiadateľ: SKPS a PZ Parná