Slovenský klub pointrov a setrov usporiada dňa 15.08.2020 Skúšku vlôh T.A.N. prístupnú pre všetky plemená anglických stavačov

Program:

16.00 zraz pri poľ. chate PZ Parná – Biely kostol

16.15 registrácia, veterinárna prehliadka 

16.30 otvorenie skúšky

 

 

Prihlášku nájdete tu: http://pointerseter-klub.sk/…/na-stiah…/category/1-prihlasky

 

Štartovný poplatok TAN:

člen klubu 25 eur

nečlen klubu 35 eur

 

!!! V danom termíne neprihlásený účastníci, nebudú môcť štartovať !!!

!!! SKPS si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na skúšky v prípade naplnenia kapacity štartujúcich psov aj pred termínom dátumu uzávierky !!!

 

Pokyny k prihláseniu:

riadne vyplnenú prihlášku zaslať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Upozorňujeme vodičov, že prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS. 

uzávierka prihlášok je 13.08.2020

 

 Úhrada štartovných poplatkov musí byť pripísaná na účet SKPS do 14.08.2020

V prípade nepripísania úhrady do dňa uzávierky, bude prihláška považovaná za bezpredmetnú.

 

 Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov

 IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003

 SWIFT code/BIC: GIBASKBX

 

Štartovný poplatok nebude vrátený pokiaľ nebude nahlásená neúčasť účastníka do 5tich dní pred konaním súťaže, to neplatí v prípade hárania feny, zranenia psa, alebo ochorení psa, čo musí byť doložené pri veterinárnej prehliadke ráno v deň súťaže veterinárnym nálezom.

 

 

 

Všeobecné pokyny:

 

Skúša sa podľa skúšobného poriadku pre T.A.N.. Podmienkou prijatia psa na skúšky je prihlásenie do termínu uzávierky emailom na adresu ekonóma a veterinárne kritériá, ako pri ostatných kynologických podujatiach. 

Skúšky sa konajú za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.

V deň akcie nie je garantované prijatie prihlášky. Prihláška môže byť prijatá len po rozhodnutí organizátorom, kedy sa pripláca k štartovnému príplatok 10€.

Poplatok za prihlásenie na skúšky, za ubytovanie a večeru je záväzný a po vyhlásení uzávierky organizátorom sa stáva splatným v deň konania skúšok.

Prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS. 

Poprosím nezabudnite si priniesť riadne vyplnenú prihlášku, preukaz o pôvode - rodokmeň psa a očkovací preukaz.

Prihlásením psa na skúšky majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.  

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov každý účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely registrácie, evidencie a spracovania výsledkov T.A.N. pre potreby SKPS a SPZ.

Riaditeľ: Martin Adámek

 

Ekonóm: Patrícia Rusňáková

Usporiadateľ: SKPS a PZ Parná