Všeobecné pokyny:

Skúša sa podľa  skúšobného poriadku pre JSS. Podmienkou prijatia psa na skúšky je včas doručená prihláška písomne alebo emailom a veterinárne kritériá, ako pri ostatných kynologických podujatiach. Skúšky sa konajú za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.

 

Štartovné:

20€/pes - členovia SKPS

30€/pes - ostatní účastníci

 

Rozhodcovský zbor: deleguje SPZ.

 

Prihlášky posielajte na adresu patricia.ekonom.skps@gmail.com

 

Riaditeľ: Dugovič Ivan

Ekonóm: Patricia Hurban Rusňáková

Usporiadateľ: SKPS a PZ PARNA Trnava - Biely Kostol.