Len Vašou účasťou môžete rozhodnúť o činnosti klubu. 

Vážení členovia klubu.

Srdečne Vás pozývame  na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 11.marca.2018 o 9:30 hod v reštaurácii Taxon v Matúškove.

 

PROGRAM VČS:

1. Zahájenie

2. Voľba pracovného predsedníctva

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

4. Voľba overovateľov zápisnice

5. Voľba zapisovateľov

6. Kontrola uznesení z minulého roku

7. Správa predsedu

8. Správa ekonómky klubu

9. Správa matrikára

10. Správa výcvikára

11. Správa poradkyne chovu pre AS

12. Správa poradcu chovu pre GS

13. Správa poradkyne chovu pre IS a IČBS

14. Správa poradcu chovu pre POI

15. Správa Dozornej rady

16. Vyhodnotenie Najúspešnejších pracovných a výstavných psov klubu za rok 2017

17. Diskusia

18. Správa mandátovej komisie

19. Uznesenie

20. Schválenie uznesenia

21. Záver

 

 

Súčasťou schôdze bude spoločný obed. 

Tešíme sa na Vás, výbor SKPS.