Predbežná štatistika podľa plemien a podľa tried na KV 2017 - k 4.5.2017