z Podreckých brezín

Svoreň Juraj
985 55 Podrečany 73
13.03.2008
FIT z Moškovho dvora/SPKP 561
MUŠKA z Janského dvora/SPKP 610
638 P ARON
639 P ARGO
640 S ASTA
641 S ARINA
642 S ALMA
643 S AXA
644 S AMBRA
645 S ADINA

 

 

import

z Prostějovska

06.06.2008
646/Člp 5632 S HAIDY
Lenka Filipová,044 11 Ždaňa 347
Dátum zápisu: 17.09.2008