Lanamore

Kručayová Iveta             
Bernolákova 14              
917 01 Trnava               
14.08.2019
DARK REFLECTION Shadow Dog/ČLP 631219
ODETA od Alpské protěže/SPKP 685   

711   P FAITH FLAME FERGUS
712   P FAITH FLAME FLYNN
713   P FAITH FLAME FLURRY
714   P FAITH FLAME FINLEY
715   P FAITH FLAME FALCO
716   P FAITH FLAME FABIO
717   P FAITH FLAME FERNANDO
718   S FAITH FLAME FALLON
719   S FAITH FLAME FAYLLIN
720   S FAITH FLAME FLAVIOLA

Export

Princess Pride
06.09.2013
682   P IT´S MY LIFE
Alan Brookes+Krisztina Dudás,Ady Endre utca 101,HU-3282-Nagyfüred,
Dátum vývozu: 06.02.2019
Výv: Alan Brookes, Cestárska 10, 979 01 Rimavská Sobota

 zo Splavu z Hoste
Mezei František             
925 81 Diakovce 371         
15.10.2018
BUCKSHOT Khyannes/SPKP 684   
FLOWER Sárréti Diamond/SPKP 700   
707   P ALECK
Naďa Choutková,Zahradní 1846,CZ-509 01 Nová Paka,
Dátum vývozu: 05.02.2019
Výv: Mezei František, 925 81 Diakovce 371

 Lanamore
Kručayová Iveta             
Bernolákova 14              
917 01 Trnava               
14.08.2019
DARK REFLECTION Shadow Dog/ČLP 631219
ODETA od Alpské protěže/SPKP 685   

712   P FAITH FLAME FLYNN
Silvia Fürnhammer,Krautgartenweg 21,AT-25220Oberwaltersdorf,
Dátum vývozu: 01.10.2019
Výv: Kručayová Iveta, Bernolákova 14, 917 01 Trnava

713   P FAITH FLAME FLURRY
Michaela Svobodová,Erbenova 1513,CZ-397 01 Písek,
Dátum vývozu: 01.10.2019
Výv: Kručayová Iveta, Bernolákova 14, 917 01 Trnava

714   P FAITH FLAME FINLEY
Ivana Pěkná Vrbíková,CZ-257 03 Ratmerice 115,
Dátum vývozu: 01.10.2019
Výv: Kručayová Iveta, Bernolákova 14, 917 01 Trnava

717   P FAITH FLAME FERNANDO
Mónika Rebendics,03181 Torrevieja,Alicante,ES-Calle villa Madrid 35,
Dátum vývozu: 01.10.2019
Výv: Kručayová Iveta, Bernolákova 14, 917 01 Trnava