z Pántikov

Garajová Marcela Ing.
925 01, Matúškovo 136
22.01.2012
KUZMIČ ze Srnína/ČLP 5487
ERDA z Pántikov/SPKP 637
656 P FAUST
657 P FOXEE
658 P FLIK
659 P FIBIE
660 P FELIS
661 S FRIDA
662 S FANY

 

Import


Morrison

1.1.2011
663/ČLP 5847 S GRETTA
Smelko Viktor, Slobody 22, 040 11 Košice
Dátum zápisu: 28.3.2012

z Mešinské hájovny

24.3.2010
664/ČLP 5807 S JULIE
Ňukovič Peter, Tupého 51/A
831 01 Bratislava
Dátum zápisu:4.4.2012

Morrison

8.1.2011
665/ČLP 5851 S HEATHER
Stanovský Miroslav Ing. CSC
Daniela Ertla 1450/7, 960 01 Zvolen
Dátum zápisu: 17.9.2012

Simarilion

4.3.2012
1047/PKR.VII-13327 S Tiara
Radoslava Valušková, 072 37 Lastomír 293
Dátum zápisu: 12.10.2012

 

Export

 

z Pántikov

Garajová Marcela Ing.
925 01, Matúškovo 136
22.1.2012
KUZMIČ ze Srnína/ČLP 5487
ERDA z Pántikov/SPKP 637
659 S Fibie
Alice Mojžíšková , Oldřichov 93,
CZ-417 24 Oldřichov
Dátum vývozu: 15.3.2012