Import

 

Morrison 

24.6.2009
653/ČLP 5713 P EASTER
Sabo Viktor,Stránska 4, 974 11 B. Bystrica
Dátum zápisu: 8.3.2011

 

Morrison 

24.6.2009
653/ČLP 5713 P ELLIOT
Sabo Viktor,Stránska 4, 974 11 B. Bystrica 
Dátum zápisu: 8.3.2011

 

Amber Hill

 

30.6.2010
655/ČLP 5827 S ABRILL SWEET GIRL 
Garajová Marcela+Stejkozová Alena,
925 01 Matúškovo 136
Dátum Zápisu: 13.4.2011