Import

 

Dama Krkonoše

18.05.2007
647/ČLP 5549 P LARGO MAXWELL
Ing.Rastislav Valuška, 072 37Lastomír 293
Dátum zápisu: 18.03.2009

 

Leslie Leven

19.03.2009
648/ČLP 5437 P EGILLIO
Silvia Pavlikova, Dlhá 48/20
971 01 Prievidza
Dátum zápisu: 04.06.2009

 

Heremon

08.08.2008
649/ČLP 5738 S ANTALYA
Ševčíkovci Emília a Ján, Hlboká cesta
557/9, 900 25 Chorvátsky Grob
Dátum zápisu: 22.10.2009

 

Morrison

24.06.2009
650/ČLP 5715 P ENZO
Kšinská Andrea, Andrusova 1,
851 01 Bratislava
Dátum zápisu: 29.10.2009

 

Morrison

04.04.2009
651/ČLP 5690 P DAFFNE
Jungová Ivana, Palárikova 14,
040 22 Košice
Dátum zápisu: 10.12.2009