PRIHLASOVANIE UKONČENÉ!!!  Kapacita na výcvikový víkend naplnená.

 

Slovenský klub pointrov a setrov usporiada v dňoch 18.-19.7.2020

Výcvikový víkend ukončený skúškou TAN

prístupný pre všetky plemená anglických stavačov

Program:
8.30 zraz pri poľ. chate PZ Parná – Biely kostol
8.15 registrácia, veterinárna prehliadka
9.00 otvorenie skúšok a rozdelenie do skupín, odchod do revíru


Prihlášku nájdete tu: http://pointerseter-klub.sk/…/na-stiah…/category/1-prihlasky

Výcvikový deň je určený predovšetkým pre začínajúcich vodičov a mladých psov. Skúsený vodiči a starší psy sa môžu zúčastniť v prípade, ak nebude obsadený plný stav nováčikmi.


Výcvik bude zameraný na hľadanie, vystavovanie, postupovanie, kľud pred zverou, kľud po výstrele, odloženie, aport /srstnatá, pernatá/, aport z vody

Poplatok 1 pes / vodič = 25 eur / deň
- poplatok za každého ďalšieho psa 10 eur

V poplatku je zahrnuté - zver na tréning, občerstvenie počas dňa

Dvojdňový výcvik ukončíme skúškou TAN, ktorá bude len v nedeľu, t.j. 19.7.2020

Pre účasť na skúške je nutné absolvovať aj výcvik, nie je možné zúčastniť sa len samotnej skúšky.

 

Štartovný poplatok TAN:
člen klubu 25 eur
nečlen klubu 35 eur

!!! V danom termíne neprihlásený účastníci, nebudú môcť štartovať !!!

!!! SKPS si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na skúšky v prípade naplnenia kapacity štartujúcich psov aj pred termínom dátumu uzávierky !!!

 

Pokyny k prihláseniu:

1)     riadne vyplnenú prihlášku zaslať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

a)     Upozorňujeme vodičov, že prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.

b)     uzávierka prihlášok je 10.07.2020

 

2)      Úhrada štartovných poplatkov musí byť pripísaná na účet SKPS do 15.07.2020

V prípade nepripísania úhrady do dňa uzávierky, bude prihláška považovaná za bezpredmetnú.


 Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov
 IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003
 SWIFT code/BIC: GIBASKBX

*POZOR NA ÚČET KLUBU UHRÁDZAŤ LEN ŠTARTOVNÉ POPLATKY!

Štartovný poplatok nebude vrátený pokiaľ nebude nahlásená neúčasť účastníka do 5tich dní pred konaním súťaže, to neplatí v prípade hárania feny, zranenia psa, alebo ochorení psa, čo musí byť doložené pri veterinárnej prehliadke ráno v deň súťaže veterinárnym nálezom.

 

3)     V prípade záujmu o ubytovanie je prihlásenie možné do 10.07.2020

a)     rezervácia na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

b)     poplatok 5 eur / osoba

*Ubytovanie prosím neuhrádzať na účet klubu, poplatok bude z tohto účtu vrátený a nebude akceptovaný.

c)     kapacita ubytovania na poľovníckej chate je limitovaná /voľných len 9 postelí/

d)     chata nemá samostatné izby ani kúpeľňu

e)     veľmi blízko sa nachádza hotel Koliba, ubytovanie si ale musíte zabezpečiť samostatne

 

Všeobecné pokyny:


Skúša sa podľa skúšobného poriadku pre T.A.N.. Podmienkou prijatia psa na skúšky je prihlásenie do termínu uzávierky emailom na adresu ekonóma a veterinárne kritériá, ako pri ostatných kynologických podujatiach.

Skúšky sa konajú za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.
V deň akcie nie je garantované prijatie prihlášky. Prihláška môže byť prijatá len po rozhodnutí organizátorom, kedy sa pripláca k štartovnému príplatok 10€.

Poplatok za prihlásenie na skúšky, za ubytovanie a večeru je záväzný a po vyhlásení uzávierky organizátorom sa stáva splatným v deň konania skúšok.

Prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.

Poprosím nezabudnite si priniesť riadne vyplnenú prihlášku, preukaz o pôvode - rodokmeň psa a očkovací preukaz.

Prihlásením psa na skúšky majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.  

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov každý účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely registrácie, evidencie a spracovania výsledkov Field Trialu pre potreby SKPS a SPZ.

Riaditeľ: Martin Adámek

Ekonóm: Patrícia Rusňáková

 

Usporiadateľ: SKPS a PZ Parná