Pri údržbe systému boli 12.5.2019 vymazané stovky používateľských účtov, ktoré nepatrili reálnym ľuďom. Pri tej príležitosti boli vymazané aj staršie účty pravdepodobne členov klubu, ktoré neboli nikdy aktivované (nikto sa nikdy neprihlásil na daný účet). K tomuto riešeniu sme pristúpili z dôvodu, že viac ľudí hlásilo problém prihlásiť sa do už existujúceho účtu. Systém registrácie a prihlasovania beží teraz podľa našich testov bezchybne, prosíme tých, čo majú záujem o prístup do neverejnej časti stránky a mali tento problém, aby sa opätovne zaregistrovali. Následne im po preverení či sú členmi klubu pridelíme vstup do internej časti.

Kristína Pjateková