So smútkom oznamujeme, že náhle zomrel náš dlhoročný člen klubu

pán PAVOL JÁNSKY.

 Posledná rozlúčka bude v piatok 20.júla 2018 o 15 hod. v dome smútku v Gbeloch.

Česť jeho pamiatke!